Show simple item record

Universal Control System for Quadrocopter

dc.contributor.advisorŽalud, Luděkcs
dc.contributor.authorGábrlík, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:52:56Z
dc.date.available2019-04-04T03:52:56Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationGÁBRLÍK, P. Univerzální řídicí systém pro quadrocopter [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other52617cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18135
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je návrh a realizace univerzálního řídicího systému pro létající robot typu quadrocopter. Její první část se zabývá způsoby, jakými lze řešit program pro mikrokontrolér. Zvláštní pozornost je věnována operačnímu systému reálného času FreeRTOS, který je určen pro mikrokontroléry. Druhá část práce se zaměřuje na popis zvoleného řídicího mikrokontroléru LM3S8962 a celkového hardwarového řešení. Jedna kapitola je také věnována začlenění robotu do řídicího systému Cassandra-WPF a komunikaci s ním. Třetí část se zabývá identifikací nové konstrukce robotu, především akčních členů a vytvořením jednoduchého matematického modelu. Díky němu jsou navrženy regulátory pro stabilizaci náklonu a sklonu robotu, které jsou dále otestovány na reálné konstrukci robotu. Závěr práce je věnován tvorbě řídicí aplikace pro operační systém FreeRTOS, její otestování a začlenění stabilizačních algoritmů.cs
dc.description.abstractThe Thesis objective is the design and implementation of the universal control system for a flying robot, quadrotor concept. The first part deals with ways of solving program for microcontrollers. The special attention is given to the FreeRTOS real-time operating system, which is designed for microcontrollers. The second part of the Thesis is focused on the description of the chosen microcontroller LM3S8962 and the hardware solution. One chapter is devoted to the integration of the robot to the Cassandra-WPF robotic control system. The third part deals with the identification of the new robot construction and the mathematical model creation. Using the model controllers for stabilization pitch and roll are designed and their functionality is verified on a physical model. The last part of the Thesis is focused on the FreeRTOS implementation and the control application creation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectquadrocoptercs
dc.subjectUAVcs
dc.subjectUranuscs
dc.subjectCassandra-WPFcs
dc.subjectmikrokontrolércs
dc.subjectLM3S8962cs
dc.subjectFreeRTOScs
dc.subjectquadrocopteren
dc.subjectUAVen
dc.subjectUranusen
dc.subjectCassandra-WPFen
dc.subjectmicrocontrolleren
dc.subjectLM3S8962en
dc.subjectFreeRTOSen
dc.titleUniverzální řídicí systém pro quadrocoptercs
dc.title.alternativeUniversal Control System for Quadrocopteren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-06cs
dcterms.modified2012-06-07-18:01:14cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid52617en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:48:03en
sync.item.modts2020.03.31 21:34:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKříž, Vlastimilcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Karel Hájek, CSc. (předseda) prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent odpověděl na položené otázky bez výhrad.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record