Show simple item record

An Analysis of the Company DEVI s.r.o. Using Time Series

dc.contributor.advisorDoubravský, Karelcs
dc.contributor.authorKamenský, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T11:28:54Z
dc.date.available2019-05-17T11:28:54Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationKAMENSKÝ, M. Analýza společnosti DEVI s.r.o. pomocí časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.cs
dc.identifier.other30498cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18143
dc.description.abstractPředmětem této práce je aplikace statistických metod při hodnocení ekonomických ukazatelů podniku. V teoretické části je popsána problematika časových řad a vybraných ukazatelů finanční analýzy. V praktické části pak jsou analyzovány finanční výkazy podniku a pomocí metody časových řad a regresní analýzy je predikován budoucí vývoj ekonomických ukazatelů podniku. Tyto prognózy slouží jako východisko při stanovení strategií a cílů podniku.cs
dc.description.abstractThe subject of this thesis is application of statistical methods in the evaluation of a company’s economic indicators. Problems of time series and selected indicators of financial analysis are described in the theoretical part. In the practical part, financial statements of the company are analyzed and the future developments of the company’s economic indicators are predicted using the methods of time series and regression analysis. These forecasts serve as a basis for setting strategies and objectives of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStatistikacs
dc.subjectprognózycs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjectfinanční analýza.cs
dc.subjectStatisticsen
dc.subjectforecastingen
dc.subjectregression analysisen
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectfinancial analysis.en
dc.titleAnalýza společnosti DEVI s.r.o. pomocí časových řadcs
dc.title.alternativeAn Analysis of the Company DEVI s.r.o. Using Time Seriesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-23cs
dcterms.modified2010-06-29-13:45:42cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid30498en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:56:25en
sync.item.modts2020.04.01 03:04:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeLašák, Dušancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (předseda) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (místopředseda) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record