Show simple item record

Prediction of Warranty Costs

dc.contributor.advisorTeš, Vasilijcs
dc.contributor.authorVintr, Michalcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:04:42Z
dc.date.available2019-06-14T11:04:42Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationVINTR, M. Predikce nákladů na záruky za jakost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other30439cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18246
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá problematikou záručních nákladů a jejich predikce při poskytování jednorozměrných a zejména dvourozměrných záruk za jakost. Práce je zaměřena na návrh prakticky použitelných metod a postupů, které umožní dodavatelům a výrobcům získat informace nezbytné pro racionální rozhodování při poskytování záruk za jakost u složitých produktů již v počátečních etapách jejich životního cyklu. V úvodu práce je přehledně shrnut a zhodnocen současný stav řešené problematiky. V první stěžejní části práce jsou analyzovány možnosti predikce záručních nákladů u složitých produktů při použití jednorozměrných a zejména dvourozměrných záruk za jakost. Tato část práce obsahuje podrobný rozbor možností predikce bezporuchovosti systémů a prvků. V návaznosti je navržen způsob začlenění predikce záručních nákladů do metody FMEA/FMECA. V druhé stěžejní části práce je navržen postup, který umožňuje stanovit okamžik ukončení záruční doby při použití dvourozměrné záruky, když nejsou k dispozici dostatečné informace z reklamačních řízení. Tato část práce je doplněna praktickou aplikací navrženého postupu. Ve třetí stěžejní části je charakterizován časový vývoj záručních nákladů a souvisejících ukazatelů a navržen způsob predikce jejich časového vývoje. V této části práce je také navržen způsob průběžného sledování a vyhodnocování záručních nákladů a souvisejících ukazatelů.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with warranty costs and their prediction when providing one-dimensional and two-dimensional warranties. This thesis focuses on the presentation of practically applied methods and procedures which enable suppliers and manufacturers to get the information necessary for rational decision making while providing warranties for complex products as early as in the initial stages of their life cycle. The thesis starts with a concise summary and evaluation of a present state of the issue. In the first part of the thesis the possibilities of warranty costs prediction for complex products are analyzed when using one-dimensional and namely two-dimensional quality warranties. In this part there is a detailed analysis of different possibilities when predicting systems and items reliability. Next, there is introduced the way of integrating warranty costs prediction into the FMEA/FMECA method. In the second part of the thesis there is specified the procedure for determining the moment of warranty period termination using two-dimensional warranty in case sufficient data from complaint procedure is not available. In the third part the time development of warranty costs and related measures are determined, and the way of prediction of their time development is suggested. The way of continuous monitoring, and evaluating warranty costs and related measures are also introduced in this part of the thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZáruka za jakostcs
dc.subjectzáruční nákladycs
dc.subjectdvourozměrná záruka za jakostcs
dc.subjectpredikcecs
dc.subjectbezporuchovost.cs
dc.subjectWarrantyen
dc.subjectwarranty costsen
dc.subjecttwo-dimensional warrantyen
dc.subjectpredictionen
dc.subjectreliability.en
dc.titlePredikce nákladů na záruky za jakostcs
dc.title.alternativePrediction of Warranty Costsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-01-28cs
dcterms.modified2010-01-28-16:11:44cs
thesis.disciplineMetrologie a zkušebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid30439en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:47:33en
sync.item.modts2020.03.31 23:48:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeChovanec,, Alexejcs
dc.contributor.refereeČorňák, Štefancs
dc.contributor.refereeHlinka, Jiřícs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeecs
but.defenceDisertační práce byla velmi dobře hodnocena oponenty i členy komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programMetrologie a zkušebnictvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record