Show simple item record

Design of Organizational Change in the Non-profit Organization

dc.contributor.advisorZich, Robertcs
dc.contributor.authorHeikenwälder, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:24:48Z
dc.date.available2019-05-17T01:24:48Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationHEIKENWÄLDER, J. Návrh organizační změny v neziskové organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.cs
dc.identifier.other31559cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18273
dc.description.abstractV diplomové práci zpracovávám návrh organizační změny Vysokoškolského katolického hnutí Brno, o.s., neziskové organizace. Věnuji se popisu cílů a aktivit sdružení a definování klíčových pozic, charakteristice pracovní náplně pracovních týmů, samotných pracovníků a dobrovolníků v jednotlivých oblastech působnosti sdružení. Práce se dále zabývá popisem pravomocí a odpovědností jednotlivých pracovníků a pracovních týmů, rozdělením kompetencí vrcholového vedení. Je zde také zpracován způsob řízení organizace, organizace porad a setkávání jednotlivých týmů.cs
dc.description.abstractIn my thesis I prepare design of organizational change of Catholic University Student's Movement Brno, o.s., non-profit organization. It describes the objectives and activities of the association and it defines key positions, characteristics of workload of teams, collaborates and volunteers. My thesis describes competences and responsibilities of individual team members. It describes also management of the whole organization including team meeting's organization.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNezisková organizacecs
dc.subjectorganizační strukturacs
dc.subjectpravomoccs
dc.subjectodpovědnostcs
dc.subjectdobrovolníkcs
dc.subjectmanagementcs
dc.subjectdelegovánícs
dc.subjectNon-profit organizationen
dc.subjectorganizational structureen
dc.subjectcompetenceen
dc.subjectresponsibilityen
dc.subjectvolunteeren
dc.subjectmanagementen
dc.subjectdelegationen
dc.titleNávrh organizační změny v neziskové organizacics
dc.title.alternativeDesign of Organizational Change in the Non-profit Organizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-15cs
dcterms.modified2010-07-19-11:45:11cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid31559en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:57:52en
sync.item.modts2020.04.01 02:02:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSJ,, Josef Stuchlý,cs
dc.contributor.refereeSJ,, Josef Stuchlý,cs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. (předseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record