Show simple item record

Construction of rolling machine of steel sections

dc.contributor.advisorMatějka, Petrcs
dc.contributor.authorKřivohlávek, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:21:54Z
dc.date.available2019-11-27T20:21:54Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationKŘIVOHLÁVEK, P. Konstrukce zakružovačky ocelových profilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other29755cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18368
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je navrhnout zakružovací stroj ocelových profilů. V úvodu je charakterizován zakružovací stroj a provedena rešerše továrně vyráběných stojů včetně jejich výrobců. Následuje návrh vlastních variant řešení, jejich vyhodnocení a výběr nejvhodnější koncepce. V další části práce je detailně popsán navržený model včetně pevnostních výpočtů namáhaných součástí. V diplomové práci je také posouzena bezpečnost tvářecího stroje, zpracována analýza možností vzniku vad a jejich následků při konstrukci. Na závěr je vytvořena konstrukční dokumentace k navrženému stroji, provedena cenová kalkulace a popsána údržba zakružovacího stroje.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to design steel beams bending machine. In the introduction, is characterized by a bending machine and carried out research costs, including factory-produced manufacturers. Followed by a proposal of alternative solutions, evaluating them and selecting the most appropriate conception. The next section is described in detail the proposed model, including stress analysis of loaded parts. The thesis also examined the safety of a forming machine, prepared an analysis of possible defects and their consequences in the design. Finally, it created the design documentation on the proposed machine made pricing and maintenance described rolling machine.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzakružovací strojcs
dc.subjectzakružovánícs
dc.subjectocelový profilcs
dc.subjectrolling machineen
dc.subjectrollingen
dc.subjectsteel profileen
dc.titleKonstrukce zakružovačky ocelových profilůcs
dc.title.alternativeConstruction of rolling machine of steel sectionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2010-08-31-10:45:20cs
thesis.disciplineVýrobní stroje, systémy a robotycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid29755en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 14:02:00en
sync.item.modts2020.05.22 13:00:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePavlík, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Němejc, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (místopředseda) Ing. Radek Král, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (člen) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record