Show simple item record

Catalytic Systems for Cyclic Ester Polymerization

dc.contributor.advisorRichtera, Lukášcs
dc.contributor.authorKrpoun, Karelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:17:52Z
dc.date.available2018-10-21T20:17:52Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationKRPOUN, K. Katalytické systémy pro polymerace cyklických esterů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other23755cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1836
dc.description.abstractJednou z významných oblastí výzkumu organokovových sloučenin lanthanoidů, které je v poslední dekádě věnována pozornost, je využití komplexů v homogenní katalýze pro syntézu funkčních materiálů s definovanými vlastnostmi např. pro polymerace za otevření kruhu (ring opening). Polymerací za otevření kruhu mohou být připraveny alifatické polyestery, které díky své biodegradabilitě a biokompatibilitě nachází mimo jiné uplatnění i v biomedicíně. Teoretická část předložené práce se zabývá přípravou lathanidocenů, jejich charakterizací a možnostmi jejich využití při syntéze polymerů. Cílem experimentální části bylo provedení a optimalizace syntézy série lanthanocenových chloridových komplexů (Sm, Nd a Pr) a monopentamethylcyklopentadienylových komplexů. Uvedené strukturní typy byly vybrány s ohledem na možnost polymerační aktivity nebo možnosti jejich aktivace přidáním alkylačních činidel. Komplexy byly spektrálně charakterizovány pomocí NMR a IR spektroskopie a byla určena jejich struktura pomoci rentgenové strukturní analýzy. U vybraných chloridových komplexu neodymu a samaria komplexů byly provedeny studie katalytické aktivity pro polymerace ?-caprolactonu za laboratorní teploty v toluenu. Polykarpolakton byl poté charakterizován pomoci gelové permeační chromatografie a NMR.cs
dc.description.abstractUsage of complexes in homogeneous catalysis for synthesis functional materials with defined properties is one of the most significant areas of research organometallic compounds of lanthanides in the last decade. One of the way became polymers with defined properties is for example ring opening polymerization. Aliphatic polyesters, which are biodegradable and biocompatible (useful for biomedicine), can be prepared by this method. Theoretical part of this work includes preparation of lanthanidocenes, their characterization and possibilities of their use for polymer synthesis. The aim of experimental part was performance and optimizing synthesis of series lanthanocen chlorides complex (Sm, Nd a Pr) and new monopentamethylcyklopentadienyl complexes. Introduced structural types were chosen for their possibility of polymerization activity or their activation by adding alkyl reagents. The complexes were spectral characterized by 1H NMR, and IR spectroscopy. Structure was defined by roentgen structural analysis. Catalytic activities for polymerization of ?-caprolacton in toluen (laboratory temperature) were performed for selected complexes. Polycaprolactone was characterized by gel permeation chromatography and NMR.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLathanoidycs
dc.subjectlathanidocenycs
dc.subject?-caprolaktoncs
dc.subjectpolymerace za otevření kruhucs
dc.subjectLathanoidsen
dc.subjectlathanidocenesen
dc.subject?-caprolactonen
dc.subjectring-opening polymerizationen
dc.titleKatalytické systémy pro polymerace cyklických esterůcs
dc.title.alternativeCatalytic Systems for Cyclic Ester Polymerizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-09cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:11cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid23755en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:26:16en
sync.item.modts2019.05.18 08:47:41en
dc.contributor.refereeHermanová, Soňacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record