Recent Submissions

 • Terahertzová anténní pole pro komunikaci 

  Warmowska, Dominika
  The thesis is focused on the research of THz antenna arrays to be used for communications. Attention is turned to modeling metallic surfaces at THz frequencies, a proper characterization of gold conductivity, its relation ...
 • Komponenty na bázi vlnovodu integrovaného do textilu 

  Cupal, Miroslav
  Práce je zaměřena na výzkum struktur založených na vlnovodu integrovaném do textilu (TIW). Pozornost je věnována elektrické charakterizaci textilních materiálů (textilní substráty, nitě), které jsou využívány při implementaci ...
 • Vysokonapěťové struktury pro galvanickou iziolaci v integrovaných obvodech 

  Ptáček, Karel
  Tato dizertační práce představuje novou techniku laterární rezonanční vazby, která je využita v návrhu galvanicky izolovaného posouvače úrovně, který je následně implementován v 800 V půlmůstkovém kontroléru pro průmyslové ...
 • Experimentální studium pole neutronů v podkritickém urychlovačem řízeném jaderném reaktoru 

  Zeman, Miroslav
  Tato disertační práce se zabývá ozařováním spalační sestavy složené z více než půl tuny přírodního uranu svazkem protonů o energii 660 MeV ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně. V obou případech byly napříč celou ...
 • Pravděpodobnostní přístup pro hodnocení zemnících soustav 

  Vyčítal, Václav
  Disertační práce se zabývá aplikací pravděpodobnostního přístupu pro vyhodnocení bezpečnosti zemnících soustav v distribučních sítích, především pak zemničů se společným zemněním vysokého a nízkého napětí, jako jsou případy ...
 • Algoritmy a metody pro fúzi dat maticových snímačů při mapování interiéru budovy 

  Klečka, Jan
  Dizertace se zabývá metodami pro souběžné zpracování dat z množiny typově odlišných snímačů pro tvorbu virtuální mapy. Koncepčně byl vývoj zaměřen na algoritmy pro tzv. souběžnou lokalizaci a mapování. V rámci teoretického ...
 • Distanční ochrana využívající digitální vstupní data 

  Wannous, Kinan Hasan Wafaa
  Standard IEC 61850-9-2 definuje přenos vzorkovaných měřených hodnot (sampled measured values, SMV) prostřednictvím sítě Ethernet a využití SMV získaných ze slučovacích jednotek nebo přístrojových transformátorů. Implementace ...
 • Nové algoritmy pro kódování videosekvencí 

  Zach, Ondřej
  Předložená dizertační práce se zabývá moderními algoritmy pro kódovaní videosekvencí, zejména algoritmem High Efficiency Video Coding, a jeho použítím v prostředí online streamování. Vzhledem k tomu, že chování koncových ...
 • Pokročilé metody perfuzní analýzy v MRI 

  Macíček, Ondřej
  Tato doktorská práce se zabývá problematikou kvantitativní analýzy pomocí MRI a použití exogenní kontrastní látky. Jedná se o dvě metody, Dynamic contrast-enhanced MRI (DCE-MRI) a Dynamic susceptibility contrast MRI ...
 • Analýza elektrických a tepelných jevů při elektroporaci 

  Novotná, Veronika
  Dizertační práce se zabývá problematikou elektroporace. Pojednává o její teoretické podstatě a věnuje se také modelování procesů, ke kterým dochází v tkáni během elektroporace. Dále popisuje technická řešení dvou vyvinutých ...