Now showing items 112-131 of 796

 • Efektivní pokrytí potřeby tepla s pomocí solární soustavy 

  Vítek, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je návrh vytápění bytového objektu a návrh ohřevu teplé vody ve dvou variantách. V první variantě je jako zdroj použitý plynový kondenzační kotel v kombinaci se zásobníkem teplé vody, ve druhé ...
 • Ekologické vlivy při výstavbě rodinného domu 

  Bortlová, Nicol
  Diplomová práce se zaměřuje na ekologické vlivy při výstavbě rodinného domu. Předmětem je porovnat vlastnosti alternativních stavebních materiálů, stanovit náklady na výstavbu domu a navrhnout optimální způsob financování ...
 • Ekonomické a finanční hodnocení investičního projektu 

  Chalabala, Martin
  Práce se zabývá ekonomickým a finančním hodnocením investičního projektu. V práci budou identifikovány metody finančního a ekonomického hodnocení, které budou aplikovány na konkrétní projekt pořízení laserového pálícího ...
 • Ekonomické hodnocení a posouzení rizik investičního projektu 

  Prokůpek, Martin
  Diplomová práce pojednává o životním cyklu projektu, ekonomickém hodnocení a rizikové analýze a její zjištění mají napomoct při rozhodování investora o převzetí projektu a jeho následné realizaci. Úvodní část práce slouží ...
 • Ekonomické hodnocení veřejného investičního projektu 

  Balogová, Kristina
  Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým hodnocením projektu optimalizace silniční infrastruktury. Cílem práce je vymezit problematiku ekonomického hodnocení veřejných investičních projektů a jejich specifik V analytické ...
 • Energetická náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie 

  Horáčková, Leona
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení budov s téměř nulovou spotřebou energie. Teoretická část shrnuje obecné požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Dále pojednává o dalších kategoriích budov z hlediska ...
 • Energeticky soběstačný horský penzion 

  Hánl, Jiří
  Cílem diplomové práce je navrhnout horský penzion s téměř nulovou spotřebou energie. Nejprve je navržena stavební konstrukce. Jedná se o dvoupodlažní budovu se střechou z příhradových vazníků. V prvním nadzemním podlaží ...
 • Energeticky uvědomělá optimalizace budovy 

  Ryšavá, Veronika
  Cílem diplomové práce je návrh úsporných opatření objektu bytového domu formou energetického průkazu. Teoretická část se zabývá tepelnými čerpadly. Výpočtová část řeší vyhodnocení stávajícího stavu budovy, návrh dvou ...
 • Energeticky úsporná budova mateřské školy 

  Zumr, David
  Diplomová práce je rozdělena do tří částí. Problematikou první a druhé části je návrh budovy mateřské školy, její technické zařízení a systémy řízení. Třetí část je zaměřena na energetické, ekonomické a ekologické porovnání ...
 • Energeticky úsporná budova mateřské školy Květinka 

  Hajkr, Radek
  Zadáním diplomové práce je navrhnout jednopodlažní mateřskou školu s plochou extenzivní zelenou střechou ve Chvalčově. V Budově se nachází vstupní hala, technická místnost, šatny, toalety, kuchyň, jídelna, místnost pro ...
 • Energeticky úsporná budova mateřské školy v Holubicích 

  Čtvrtečka, Václav
  Cílem magisterského projektu je návrh mateřské školy v Holubicích. Budova má tři části. První zahrnuje učebny a pomocné prostory (šatny, umývárny atd.), Druhé technické a personální zázemí a třetí zahrnuje tělocvičnu se ...
 • Energeticky úsporná budova obecního domu 

  Vozdecký, Jiří
  Hlavním úkolem mé diplomové práce byl návrh energeticky úsporné novostavby obecního domu v Drnholci. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Plochá střecha má dvě části. Jedna část střechy je zelená, zbylá ...
 • Energeticky úsporná budova penzionu 

  Rainochová, Anna-Marie
  Předmětem diplomové práce je návrh energeticky úsporného penzionu. Objekt je čtyřpodlažní podsklepený, ze zděného konstrukčního systému z vápenopískových tvarovek a kontaktně zateplen. Je částečně zastřešen provozní vegetační ...
 • Energeticky úsporný administrativní objekt s posilovnou a wellness Kostka 

  Kotas, Marek
  Diplomová práce se zabývá kompletním návrhem administrativního objektu včetně jeho technického zařízení. Technické zařízení objektu zahrnuje vzduchotechnické a klimatizační zařízení, vytápění, potřebu vody, osvětlení a ...
 • Energetický audit 

  Peichl, Petr
  Diplomová práce se zabývá zpracováním energetického auditu objektu Mateřské školy Špálova v Ostravě, dle vyhlášky č. 480/2012 Sb. v platném znění. Dělí se na tři části. První se týká problematiky návrhu fotovoltaických ...
 • Energetický audit 

  Miesler, Zdeněk
  Má diplomová práce se zabývá zpracováním energetického auditu bytového domu v souladu s vyhláškou 480/2012 Sb. v platném znění. V teoretické části se zabývám revitalizací bytových a panelových domů jak klasickými způsoby, ...
 • Energetický posudek a průkaz energetické náročnosti budovy 

  Bidmonová, Renata
  Cílem diplomové práce je vyhodnocení energetického posudku a vypracování průkazů energetické náročnosti budovy. Objektem je bytový dům ve Vítkově. Teoretická část se zabývá centralizovaným zásobováním tepla. Ve výpočtové ...
 • Environmentální řešení administrativního objektu v Hodoníně 

  Snášel, Michal
  Předmětem této diplomové práce je vypracování části projektové dokumentace pro Administrativní budovu v Hodoníně. Budova má sedm nadzemních podlaží. Převážná část této budovy bude sloužit pro administrativní využití. Ostatní ...
 • Environmentální řešení budovy divadelního sálu a ateliérů v Brně 

  Znebejánek, Jiří
  Diplomová práce má dva cíle: V prvním řeší projektovou dokumentaci pro stavební povolení pro novostavbu budovy divadelního sálu s přilehlými ateliéry v Brně. Objekt je samostatně stojící, podsklepený, s jedním podzemním a ...
 • Experimentální stanovení hydrodynamického zatížení modelu přelévané mostovky 

  Naiser, Dominik
  Diplomová práce se zabývá experimentálním stanovením hydrodynamického zatížení na přelévaném modelu mostovky. V první části práce autor popisuje rozbor problému spolu se základními fyzikální zákonitosti a principy, které ...