Now showing items 149-168 of 796

 • Hasičská stanice Holešov 

  Křepelka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem požární stanice typu P4. Objekt je navržen na okraji nově budované průmyslové zóny a je strategicky umístěn tak, aby byl v blízkosti výrobních závodů v dané zóně, dále v blízkosti nájezdu ...
 • Hasičská zbrojnice 

  Sobotka, Patrik
  Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění novostavby hasičské zbrojnice. Novostavba je navržena v katastrálním území Lažínky. Pozemky jsou umístěny v okrajové části obce, v mírně svažitém ...
 • Hasičská zbrojnice 

  Truhlář, Jan
  Diplomová práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace pro provádění stavby pro hasičskou zbrojnici. Navržený dům má tři nadzemní podlaží. Jedná se o samostatně stojící objekt tvaru L. Zastřešen je částečně plochou ...
 • Hasičská zbrojnice 

  Pospíchal, Libor
  Předmětem diplomové práce je vypracování studie a projektové dokumentace pro novostavbu hasičské zbrojnice typu P v Polné. Stavba je navržena na místě původní hasičské zbrojnice, která již byla ve špatném technickém stavu ...
 • Hasičská zbrojnice a tělocvična 

  Svoboda, Martin
  Obsahem této diplomové práce je návrh hasičské zbrojnice a tělocvičny na ulici Pavelkova v Olomouci. Práce je rozdělena na 3 části. Část pozemního stavitelství, část technického zařízení budovy a volitelná část modelování ...
 • Historický vývoj zanášení horní nádrže VD Nové Mlýny 

  Komorová, Magdaléna
  Diplomová práca sa zaoberá zanášaním hornej nádrže vodného diela Nové Mlýny od prvého napustenia do súčasnosti. Začiatok práce je venovaný úvodu do oblasti splavenín, zanášaniu nádrží a opatreniam proti zanášaniu. Súčasťou ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti a rizik projektů silnic na území Jihomoravského kraje 

  Kovář, Jakub
  Tato diplomová práce se věnuje problematice ekonomického hodnocení a hodnocení rizikových investičních projektů v oblasti dopravní infrastruktury. První část práce je teoretická. V úvodu je vymezen životní cyklus investičního ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu výstavby mateřské školy 

  Pelikánová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá projektem výstavby mateřské školy v obci Svatobořice-Mistřín. Práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické efektivnosti projektu formou CBA analýzy, na základě které je možné vyhodnotit, zda je ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravní infrastruktury 

  Vojdášová, Ivona
  Diplomová práca je zameraná na hodnotenie ekonomickej efektívnosti investičných projektov dopravnej infraštruktúry Českej republike. Tieto projekty sa hodnotia podľa metodických podkladov Ministerstva dopravy Českej ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti veřejného stavebního projektu 

  Melicharová, Jitka
  Tato diplomová práce se věnuje problematice hodnocení efektivnosti veřejných investic. První část práce je teoretická. V úvodu je vymezen životní cyklus stavby. Následně jsou popsány části studie proveditelnosti a metody ...
 • Hodnocení investičního záměru výstavby mateřské školy 

  Janusová, Barbora
  Práce se zaměřuje na hodnocení investičního záměru výstavby mateřské školy. Jedná se o veřejný investiční projekt. První části práce je teoretická část, která projednává teoretická východiska investic, investičního záměru, ...
 • Hodnocení technického stavu a posouzení rizik vodojemů 

  Tanistrová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá především analýzou a posouzením rizik vodárenských systémů zásobování pitnou vodou. V rámci práce byla provedena rešerše dané problematiky jak ve světě, tak v České republice. V softwaru WaterRisk, ...
 • Hodnocení vlastností pojiv typu PMB obsahujících pojivo z R-materiálu 

  Měšťanová, Petra
  Předmětem diplomové práce je popsání vlivu přidání různého množství zestárlého pojiva znovuzískaného z R-materiálu na změnu vlastností polymerem modifikovaného asfaltu. Na znovuzískání asfaltového pojiva je použit R-materiál ...
 • Horský hotel 

  Krošláková, Petra
  Hlavným cieľom diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre zhotovenie stavby horského hotela. Objekt je situovaný v obci Tatranská Lomnica, ktorá je súčasťou mesta Vysoké Tatry. Pozemok horského hotela ...
 • Horský hotel v Králíkách 

  Hoffmannová, Zdislava
  Předmětem diplomové práce byl návrh dřevěné nosné konstrukce horského hotelu v oblasti města Králíky. Jednalo se o třípodlažní objekt půdorysného tvaru U. Projekt byl proveden ve dvou variantách. První varianta byla dřevěný ...
 • Hotel 

  Masaryk, Andrej
  Diplomová práca je projekt Hotelu v meste Gbely. Hotel je projektovaný ako štvorpodlažný s jedným podzemným podlažím. Budova je navrhnutá ako objekt s 26-timi izbami pre hostí, reštauráciou, barom a obchodom. Hotel má ...
 • Hotel 

  Macháčková, Klára
  Předmětem diplomové práce je novostavba hotelu. Hotel je třípodlažní, nepodsklepený objekt s plochou střechou, který slouží pro přechodné ubytování pro 42 hostů. V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace s veškerým ...
 • Hotel 

  Hrnčiříková, Petra
  Diplomová práce řeší projekt novostavby hotelu ve městě Zlín, místní části Kudlov. Objekt je tvořen třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. V podzemním podlaží se nachází technické zázemí hotelu, úschovna zavazadel ...
 • Hotel 

  Ćmielová, Petra
  Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby horského hotelu v obci Dolní Lomná. Cílem práce bylo vytvořit dispozičně provázaný celek, který bude sloužit pro ubytování a stravování hostů a svým vzhledem nebude narušovat ...
 • Hotel 

  Neuwirth, Filip
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění stavby hotelového objektu s restauračním zařízením, který je situován v okrajové západní nezastavěné části krajského města Jihlava. Řešená stavba má tři ...