Now showing items 218-237 of 796

 • Mateřská a základní škola ve Škrdlovicích 

  Peňáz, Zdeněk
  Cílem diplomové práce je zpracování určených částí projektové dokumentace pro stavební povolení Mateřské a základní školy ve Škrdlovicích s téměř nulovou spotřebou energie. Budova je členěna na tři části: dvoupodlažní ...
 • Mateřská škola 

  Medová, Jana
  Hlavním cílem mé práce je navrhnout mateřskou školu. Nachází se na západním okraji Havlíčkova Brodu na pozemku č. 653/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Pozemek je svažován na jih. Budova má dvě nadzemní podlaží. Přízemí ...
 • Mateřská škola 

  Papst, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby mateřské školy v Havlíčkově Brodě. Objekt je samostatně stojící, jednopodlažní, funkčně se člení na 3 základní části – středová část, ...
 • Mateřská škola 

  Chludilová, Alice
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení novostavby mateřské školy na mírně svažitém pozemku v Dubňanech. Mateřská škola je dispozičně rozdělena do tří částí - administrativní, vzdělávací a technická. Je navržena pro ...
 • Mateřská škola 

  Zajíček, Vojtěch
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby mateřské školy v Brně. Hlavní vstup do objektu je orientován na sever. Budova je tvaru písmene L a je řešena jako dvoupodlažní, částečně ...
 • Mateřská škola 

  Neradová, Barbora
  Diplomová práce řeší návrh a zpracování projektové dokumentace pro novostavbu mateřské školy ve městě Jihlava. Novostavba se nachází v západní části města – Horní Kosov. Mateřská škola je navržena pro předškolní výchovu ...
 • Mateřská škola 

  Ambrožová, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem funkčního celku mateřské školky v Křenovicích (okres Vyškov). Objekt je rozdělený na 3 funkční části. Prostřední část je navržena jako dvoupodlažní, zbylé 2 části jsou jednopodlažní. ...
 • Mateřská škola 

  Kaška, Jan
  Diplomová práce obsahuje návrh a stavební řešení nové mateřské školy v obci Postřelmov ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby. Mateřská škola je obdélníkového tvaru a má dvě nadzemní a jedno suterénní podlaží. ...
 • Mateřská škola 

  Jurkovičová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem mateřské školy v obci Horoměřice. Jedná se o nepodsklepený samostatně stojící objekt na rovinatém terénu. Objekt mateřské školy s členitým půdorysem má dvě nadzemní podlaží a je ...
 • Mateřská škola 

  Doseděl, Adam
  Hlavním tématem diplomové práce je návrh mateřské školy v Šumperku. Jedná se o jednopodlažní budovu s plochou střechou. Ve spodní části objektu se nachází denní místnosti pro děti. Ve střední části je technická místnost s ...
 • Mateřská škola 

  Slezák, Václav
  Předmětem diplomové práce je návrh a stavební řešení pro mateřskou školu ve městě Brně. Jedná se o samostatně stojící novou budovu se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepenou, umístěnou na rovinné parcele č. 1510/1 v ...
 • Mateřská škola 

  Konečný, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby mateřské školy v obci Velíková. Mateřská škola je situována na pozemcích p.č. 528/1 a p.č. 63 v jejich severní části. Jedná se o dvoupatrový objekt s částečným podsklepením. V ...
 • Mateřská škola 

  Dienová, Monika
  Cílem této diplomové práce je návrh mateřské školky ve městě Velké Bílovice v Jihomoravském kraji. Objekt je řešen jako samostatně stojící se dvěma nadzemními a jedním částečně podsklepeným podlažím. V objektu jsou tři ...
 • Mateřská škola Beruška 

  Havierniková, Monika
  Tato diplomová práce řeší zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby Mateřské školy Beruška v Uherském Brodě. Objekt je řešen jako částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími, druhé nadzemí podlaží je ...
 • Mateřská škola Jinačovice 

  Božek, Michal
  Hlavním předmětem této diplomové práce je návrh nové mateřské školy s hřištěm a parkovištěm v obci Jinačovice. Budova je jednopodlažní s plochou zelenou střechou. Objekt se dělí na tři hlavní části: třída A, třída B a ...
 • Mateřská škola Krabík 

  Jakoš, Milan
  Cílem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace mateřské školy s téměř nulovou spotřebou energie. Projekt je složen ze tří částí. První část se zabývá návrhem stavebního řešení. Budova je navržena s ohledem ...
 • Mateřská škola Kuřim - stavebně technologický projekt 

  Kurka, Jan
  Předmětem diplomové práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu stavby mateřské školy v Kuřimi na ulici Hybešova. Jedná se o jednopodlažní zděný objekt s plochou střechou, která je doplněna o vegetační ...
 • Mateřská škola Modřínová 

  Cabejšek, David
  Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro novostavbu mateřské školky, která se nachází v obci Moravany u Brna. Záměrem je vytvořit funkční dispoziční řešení zohledňující ...
 • Mateřská škola Uhřice 

  Ždánský, Adam
  Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby objektu mateřské školy pro 36 dětí v obci Uhřice u Kyjova. Návrh je proveden ve stupni dokumentace pro provádění stavby. Navržený objekt je částečně podsklepená, dvoupodlažní ...
 • Mateřská škola v Bratčicích 

  Havlová, Jana
  Tato diplomová práce řeší zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby mateřské školy v Bratčicích. Objekt je navržen jako dvoupodlažní s částečným podsklepením v téměř rovinatém terénu. Vstup do objektu je ze ...