Now showing items 377-396 of 796

 • Obchodní a administrativní centrum Poděbradská - stavebně technologický projekt 

  Kmeť, Peter
  Táto diplomová práca sa venuje stavebne technologickej príprave obchodného centra v Prahe 9, Vysočany. Cieľom tejto práce bolo zvoliť vhodný postup výstavby. Práca obsahuje obecné informácie o stavbe so stavebne technologickým ...
 • Obchodní galerie 

  Lorenc, Jakub
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení hlavních nosných prvků ocelové konstrukce obchodní galerie v Hodoníně. Část půdorysu je obdélníková, část půlkruhová. Objekt má obrysové rozměry 70 m x 147,75 m (a přesahy ...
 • Občanská stavba 

  Chytilová, Pavlína
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem základní školy pro 1. stupeň v Kroměříži. Jedná se o sestavu 3 budov. Objekt A je částečně podsklepený, se 2. nadzemními podlažími. V této budově se nachází kotelna se vzduchotechnikou, ...
 • Občanská stavba 

  Bartošová, Andrea
  Předmětem této diplomové práce je Občanská stavba v Kostelci nad Orlicí, která je umístěna v části obce, kde je plánováno ostrovní komunitní bydlení. Součástí ostrovního komuitního bydlení je uvažována řešená částečně ...
 • Občanská stavba 

  Krestýn, Miroslav
  Diplomová práce s názvem „Občanská stavba“ se skládá ze tří hlavních částí. Je zpracována teoretická část, projektová a výpočtová. Společným tématem těchto částí je posouzení energetické náročnosti budovy navrženého objektu. ...
 • Obecní úřad s multifunkčním sálem 

  Zabáková, Laura
  Hlavnou úlohou diplomovej práce je návrh budovy obecného úradu s multifunkčnou sálou s takmer nulovou spotrebou energie v katastrálnom území obce Syrovice [761834]. Jedná sa o trojpodlažnú podpivničenú budovu. V suteréne ...
 • Obecní úřad s multifunkčním sálem 

  Valášek, Radek
  Cílem této diplomové práce je návrh Obecního úřadu s multifunkčním sálem v Dolanech u Olomouce. Budova se skládá ze dvou částí, kanceláří a multifunkční haly. Jedná se o tří podlažní budovu se suterénem. Objekt má ...
 • Obecný bilanční srážko-odtokový model povodí 

  Černý, Vojtěch
  Modelování srážko-odtokového procesu je jednou ze základních vědních dovedností v hydrologii. Srážko-odtokové modelování může napomoci lepšímu hospodaření s vodou, lepší manipulaci se zásobním objemem vodních nádrží nebo ...
 • Objekt B3 bytového komplexu Sadová - stavebně technologický projekt 

  Jílek, Jan
  Předmětem zpracování diplomové práce je stavebně technologický projekt výstavby objektu B3 se zaměřením na hlavní stavební objekt, kterým je bytový dům. Bytový dům je založen plošně na základových pasech a má 4 nadzemní ...
 • Objekt občanské vybavenosti 

  Kožík, Jiří
  Předmětem řešení diplomové práce je novostavba objektu občanské vybavenosti. Jedná se o podsklepený pětipodlažní objekt. Konstrukční systém je kombinovaný železobetonový monolit se zděnou konstrukcí s monolitickými ...
 • Objekt občanské vybavenosti 

  Hasoň, Václav
  Diplomová práce zpracovává návrh novostavby volně stojícího domovu pro seniory ve městě Litomyšl. Návrh domova pro seniory je ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Novostavba domova je částečně podsklepená ...
 • Objekt občanské vybavenosti 

  Zachovalová, Jana
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění stavby hotelového objektu s restauračním zařízením, který je situován v centrální zastavěné části města Letovice v Jihomoravském kraji. Řešená stavba je ...
 • Objekt občanského vybavení 

  Sepeši, Branislav
  Diplomová práca rieši objekt občianskeho vybavenia. Administratívna budova má tri nadzemné podlažia a suterén pod celou plochou. Nosný systém objektu je železobetónový skelet s prievlakmi v obidvoch smeroch. Objekt je ...
 • Objekt pro bydlení – nosná železobetonová konstrukce 

  Hejl, Zbyněk
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení železobetonové nosné konstrukce rodinného domu. Model nosné konstrukce je zpracován v programu SCIA Engineer. Vybrané železobetonové prvky jsou posouzeny v souladu s ČSN EN ...
 • Objekt pro požární sport 

  Stejskalová, Michaela
  Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Řešenou stavbou je sportovní hala pro požární sport ve městě Přibyslav na Vysočině. Řešená stavba je rozdělena na dva objekty provozně ...
 • Obloukový most přes údolí 

  Velešík, Marek
  Hlavním předmětem řešení této diplomové práce je návrh a posouzení mostní konstrukce tvořené předpjatým pásem podpíraným ocelovým obloukem. Byly vypracovány tři varianty přemosťující řešené území, z nichž varianta tvořená ...
 • Obvodní oddělení Policie ČR v Brně Bohunicích 

  Lengyel, Aleš
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby Obvodního oddělení Policie ČR nacházející se v Brně. Novostavba se nachází na severu městské části Bohunice. Jedná se o objekt se třemi nadzemními ...
 • Obvodní oddělení Policie ČR v Kyjově 

  Šibalová, Lenka
  Cílem této diplomové práce je multikriteriální hodnocení budovy Obvodního oddělení Policie ČR v Kyjově pomocí nástroje SBToolCZ. Budova obsahuje suterén s podzemními garážemi, střelnicí a technickým zázemím (kotelna, ...
 • Obvodní oddělení policie ČR, Brno-Černovice 

  Vaníček, Marek
  Předmětem diplomové práce je návrh novostavby samostatně stojícího administrativního objektu sloužícího veřejné správě Policie ČR, jako obvodní oddělení v Brně-Černovicích, ve formě části projektové dokumentace pro provedení ...
 • Obytný areál Ponavia park v Brně, příprava a organizace stavby 

  Hladký, Dominik
  Předmětem této práce je proces výstavby areálu bytového domu Ponavia Park v Brně. Práce řeší jednotlivé fáze výstavby ve studii realizace hlavních stavebních etap. Pro navrhovanou výstavbu je zpracován návrh zařízení ...