Now showing items 524-543 of 796

 • Realizace bytového domu pro sociální bydlení ve Starči - stavebně technologický projekt 

  Bobek, Vojtěch
  Diplomová práce je zaměřena na komplexní zpracování technologického projektu s důrazem na zemní práce, zakládání objektu a stropní konstrukci. Bytový dům o dvou nadzemních podlaží je zakládán ve složitých geotechnických ...
 • Realizace bytového domu v Brně - stavebně technologický projekt 

  Pospíšil, Dominik
  Téma mé diplomové práce je stavebně technologický projekt na Bytový dům Hrozňatova – Brno - Židenice, bude se realizovat na ulici Hrozňatova. Pro tento objekt zpracuji technickou zprávu k technologickému projektu, studii ...
 • Realizace novostavby hasičské zbrojnice ve Ždírci nad Doubravou 

  Kazda, Jiří
  Diplomová práce se zabývá realizací novostavby hasičské zbrojnice ve Ždírci nad Doubravou. V práci je zpracován časový a finanční plán pro všechny stavební objekty, posouzení dopravních tras, návrh zařízení staveniště a ...
 • Regulace vzduchotechnických zařízení 

  Zaoralová, Kateřina
  Cílem této diplomové práce je aplikování tématu regulace vzduchotechnických zařízení. Práce je rozdělena na tři části – A, B, C. První část je teoretická a pojednává o regulaci obecně, zaměřuje se na regulaci ve vzduchotechnice ...
 • Rehabilitační centrum 

  Duben, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je návrh novostavby rehabilitačního centra v Havlíčkově Brodě. Rehabilitační centrum se skládá ze tří dilatačních celků, prostřední hlavní celek je dvoupodlažní a částečně podsklepený s plochou ...
 • Rekonstrukce mostu v Ledči nad Sázavou 

  Lidmila, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí starého trámového mostu v Ledči nad Sázavou. Byly vypracovány tři varianty rekonstrukce. K jedné z nich, zesílení dodatečným předpětím, byl vypracován detailní statický výpočet. ...
 • Rekonstrukce multifunkčního sálu hudební školy s důrazem na akustiku 

  Sehnal, František
  Předmětem diplomové práce bylo vypracovat návrh projektové dokumentace pro rekonstrukci hudebního sálu ve stávajícím objektu soukromé hudební školy D-Music. Objekt se nachází ve městě Kroměříž, katastrální území Kroměříž. ...
 • Rekonstrukce silnice II/605 Holoubkov – Rokycany (Borek) 

  Němcová, Klára
  Předmětem diplomové práce je rekonstrukce silnice II/605 mezi obcemi Holoubkov a Rokycany (Borek), včetně místní úpravy průtahu obce Svojkovice. Důvodem rekonstrukce jsou nevyhovující technické parametry stávající trasy. ...
 • Rekonstrukce visuté lávky v Kroměříži 

  Liška, Jaroslav
  Předmětem diplomové práce je návrh rekonstrukce visuté lávky v Kroměříži. Lávka slouží k bezpečnému převedení pěší dopravy přes řeku Moravu. Cílem diplomové práce je návrh dvou až tří variant rekonstrukce, z nichž nejvhodnější ...
 • Rekreační objekt v Újezdě 

  Kráčalíková, Anna
  Diplomová práce se zabývá návrhem penzionu v kombinaci dřevostavby a železobetonové konstrukce. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s obytným podkrovím a částečně podsklepen. V suterénu se nachází technické zázemí a ...
 • Renovace budovy s ohledem na její eneregetickou náročnost 

  Balíková, Anna
  Diplomová práce se zabývá problematikou řešení renovace panelového bytového domu s ohledem na energetickou náročnost. Teoretická část pojednává o tepelných čerpadlech. Získané znalosti byly následně aplikovány ve výpočtové ...
 • Renovace obytné budovy 

  Horn, Jiří
  Předmětem diplomové práce je renovace obytné budovy v Dolní Krupé. Dům byl postaven v roce 1935. Objekt má několik nových přistavených částí jako je garáž a skladovací prostory. Stěny jsou z CPP a cihelných bloků. V obytné ...
 • Resort Orlík 

  Pavelka, Šimon Václav
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení staveb Resortu Orlík. Objekty jsou samostatně stojící a jsou zasazeny do mírně svažitého terénu v katastrálním území Kožlí u Orlíka. Hlavní ...
 • Revitalizační opatření v povodí Rohelnice se začleněním do územního systému ekologické stability 

  Komárková, Adéla
  Tato práce se zabývá stavem vodních toků, územním systémem ekologické stability a možnostmi zlepšení pro stav přírodě blízký. Povodí Rohelnice a řešené vodní toky se nachází v Olomouckém kraji v Povodí Moravy. HEM – ...
 • Rezidence Zlatá Pole v Letovicích 

  Novák, Martin
  Cílem diplomové práce je vyprojektování dopravní infrastruktury pro novostavbu 4. bytových domů v Letovicích. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení obsahuje směrové a výškové řešení stavby, vyřešení statické ...
 • Režijní náklady ve stavebním podniku 

  Vondálová, Ludmila
  Tato diplomová práce se zabývá režijními náklady ve stavebním podniku. Teoretická část práce je zaměřena na náklady a jejich druhy, na řízení nákladů ve stavebním podniku a jeho režijní náklady. V praktické části je ...
 • Rozbor vlastností materiálu kompozitních desek na bázi cementu a organických vláken v návaznosti na jeho využití v rámci návrhu interiérových schodišť 

  Nespěšný, Ondřej
  Kompozitní desky na bázi cementu vyztužené organickými vlákny, obecně známy pod názvem cementovláknité desky jsou univerzálním a enviromentálním materiálem. V dnešní době jsou ve stavebnictví běžně používány ve formě ...
 • Rozhledna 

  Bednár, Michal
  Zadaním bylo navrhnout a posoudit nosnou konstrukci rozhledny . Material ocel a drevo . Rozhledna je 27,22 m vysoká a po výške sa od záklani srka zmenšuje . Konstrukčný systém s priebežnými stĺpmi a vodorovným stužením.
 • Rozhledna v Beskydech 

  Prokop, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením rozhledny v Beskydech. Hlavní nosná část slou-pu je tvořena ocelovým válcem o průměru 2,2 m a pevnosti S355. Uvnitř sloupu jsou ukryta dvě vřetenová schodiště. Na sloup jsou ...
 • Rozvojové strategie Jihomoravského kraje 

  Strouhalová, Dagmar
  Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části. První část, jež se zaměřuje na teoretický přehled a vysvětlení základních pojmů, které se týkají problematiky regionálního rozvoje, regionální politiky a rozvojových ...