Now showing items 554-573 of 796

 • Senior centrum Žďár nad Sázavou 

  Brukner, Josef
  Cílem této diplomové práce je návrh domova s péčí o seniory a osob se zdravotním postižením ve Žďáru nad Sázavou. Objekt je navržen jako třípodlažní budova se suterénem. V suterénu je technické zázemí. V prvním patře se ...
 • Silové a deformační chování duktilních mikropilot v soudržných zeminách 

  Stoklasová, Andrea
  Práce se zabývá sestavením mobilizačních křivek (přenosových funkcí) na základě dat, získaných ze standardního a podrobného monitoringu zatěžovací zkoušky. Zatěžovací zkouška byla provedena na duktilní mikropilotě délky 9 ...
 • Simulace tepelně-aktivovaných základových konstrukcí budov 

  Sliva, Matěj
  Diplomová práce se zabývá tématem geotermálních základových konstrukcí. Cílem práce je nalezení optimálního způsobu vinutí potrubí pro teplonosnou kapalinu v pilotách. Toto je řešeno pomocí CFD simulací v programu ANSYS ...
 • Sídlo firmy Alemat s.r.o. se skladem 

  Petr, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem administrativní budovy se skladovou halou. Objekt se nachází na mírně svažitém terénu v katastrálním území Sudoměřice u Tábora. Administrativní budova i skladová hala jsou tvarem ...
 • Skladovací hala č. 2 v Rousínově - stavebně technologický projekt 

  Gottvaldová, Denisa
  Předmětem mé diplomové práce je stavebně-technologické řešení realizace stavebního objektu skladovací haly v Rousínově. V práci je zpracován časový a finanční plán pro všechny stavební objekty akce Skladovací haly, Rousínov. ...
 • Skladový areál firmy Bidfood - stavebně technologický projekt 

  Špaček, Miroslav
  Cílem diplomové práce je stavebně technologický projekt skladového areálu firmy Bidfood. Součástí práce je řešení technologického předpisu pro vrtané piloty a montáž ocelového skeletu, organizace výstavby, návrh zařízení ...
 • Sledování efektivity prostředků na marketing podniku 

  Havránková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na téma „Sledování efektivity prostředků na marketing podniku“ v níž bude provedena analýza dvou konkrétních firem a jejich marketingových aktivit. Dále budou vymezeny marketingové nástroje ve ...
 • Sledování účinnosti odstraňování léčiva z vody vybranými adsorbenty 

  Moravčíková, Světlana
  Tato diplomová práce se zabývá účinností odstraňování léčiv z pitné vody vybranými adsorpčními materiály. V první části jsou popsány zdroje léčiv v pitné vodě a možné způsoby kontaminace vod léčivy. Následně jsou zde blíže ...
 • Směsný recyklát do podloží vozovek pozemních komunikací 

  Masař, Daniel
  Teoretická část diplomové práce rešeršní formou zpracovává produkci stavebních a demoličních odpadů a jejich následnou proměnu ve výsledný recyklát a jeho možné využití v pozemních komunikacích. Pozornost je soustředěna ...
 • Smluvní podmínky FIDIC v projektovém řízení staveb 

  Kočíbová, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na smluvní podmínky FIDIC v projektovém řízení. Konkrétně na zpracování časových rezerv v harmonogramu projektu. Cílem diplomové práce je odpovědět na otázky spojené s časovými rezervami. Kdo ...
 • Sokolovna, Okříšky 

  Hobzová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem sokolovny v katastrálním území městyse Okříšky (709778). Objekt je dvoupodlažní ve tvaru obdélníku s parkovištěm pro návštěvníky. Hlavní dominantou sokolovny je víceúčelové hřiště ...
 • Spojitý komorový nosník přes údolí 

  Haluška, Ľuboš
  Cílem této Diplomové práce se zabývá návrhem silničního mostu mezi obcemi Brodzany a Partizánske, přemosťující údolí. Byly navrženy 3 varianty. Zvolená varianta je spojitý komorový nosník s šikmými stěnami, dodatečně ...
 • Sport centrum 

  Kasan, Marek
  Diplomová práce na téma Sport centrum na úrovni dokumentace pro provádění staveb. Hlavní část objektu je sportovní multifunkční hala, na kterou plynule navazuje dvoupodlažní fitness centrum se zázemím pro návštěvníky. ...
 • Sportovně rekreační centrum Vsetín 

  Veit, Jakub
  Diplomový projekt Sportovně-rekreační centrum Vsetín, Ohrada, se zabývá areálem na jižním konci města Vsetín, kde je nyní situován bývalý spartakiádní stadion. Areál lemuje silnice první třídy 1/57 a řeka Vsetínská Bečva ...
 • Sportovně relaxační centrum v Havlíčkově Brodě 

  Bočková, Veronika
  Diplomová práce řeší projekt sportovně relaxačního centra v Havlíčkově Brodě v ulici Ledečská na parcelách č. 561/1 a 664/17, které jsou mírně svažité. Objekt je nepodsklepený se 2 nadzemními podlažími. Obvodové nosné stěny ...
 • Sportovní centrum 

  Nedomlel, Matěj
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektové dokumentace sportovního centra s restaurací v Semilech. Objekt se nachází na okraji centra města ve sportovním areálu a leží na rovině. Skládá se z jedné 4 podlažní budovy (včetně ...
 • Sportovní centrum 

  Nosek, Martin
  Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby sportovního centra v Havlíčkově Brodě v sousedství sportovního areálu Na Losích na parcelách č. 561/1, 564/17. Pozemky jsou mírně svažité a jejich celková výměra je 12574 ...
 • Sportovní centrum 

  Hentschelová, Tereza
  Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu samostatně stojícího sportovního centra. Objekt je umístěn na parcele č.1930/48 katastrálního území města Pacov. Jedná se o nepodsklepenou, ...
 • Sportovní centrum 

  Borchová, Karin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem sportovního centra v městě Havlíčkův Brod. Jedná se o samostatně stojící objekt, který se nachází na parcele číslo 653/1 ve městě Havlíčkův Brod, v katastrálním území Havlíčkův Brod. ...
 • Sportovní centrum 

  Drtil, Jiří
  TÉMA DIPLOMOVÁ PRÁCE JE NOVOSTAVBA SPORTOVNÍHO CENTRA V PROSTĚJOVĚ. OBJEKT JE URČEN PRO SPORT A REKREACI A JE SITUOVÁN NA ROVNÉ PARCELE. STAVBA MÁ DVĚ NADZEMNÍ PODLAŽÍ A JE NEPODSKLEPENÁ. BUDOVA JE NAVRŽENA ZE SYSTÉMU ...