Now showing items 674-693 of 796

 • Ubytovací zařízení 

  Kabátová, Eliška
  Předmětem této diplomové práce je technická část projektové dokumentace pro novostavbu ubytovacího zařízení ve Znojmě, v katastrálním území Znojmo. Objekt je třípodlažní částečně podsklepený. Střecha je plochá. Objekt je ...
 • Účinek emergentních mikropolutantů na proces denitrifikace aktivovaným kalem 

  Mosná, Silvia
  Diplomová práca Účinok emergených mikropolutantov na proces denitrifikácie aktivovaným kalom je zameraná na konkrétne tri látky. Preskúmavané látky sú atrazín, terbutylazín a sulfametoxazol. Atrazín a terbutylazín sú ...
 • Účinnost procesů úpravy vody s využitím aktivního uhlí 

  Hladíková, Lucie
  Předmětem diplomové práce problematika výskytu pesticidů v životním prostředí a možnost jejich odstranění přes aktivní uhlí. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část rešeršní a část praktickou. Rešeršní část je zaměřena ...
 • Úprava křižovatky Na Výsluní x Družstevní v Luži 

  Koukal, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je návrh řešení nepřehledné křižovatky v obci Luže. Týká se ulic Na Výsluní, Družstevní, K Chlumku, Kaštanka, dále dopravně významného sjezdu do Hamzovy odborné léčebny a celkové rekonstrukce ...
 • Variantní řešení developerského projektu 

  Halabrínová, Nora
  Diplomová práca má za úlohu definovať pojem developerský projekt, identifikovať jeho jednotlivé fázy. Ďalej identifikuje finančné riadenie a systém riadenia developerského projektu. Praktická časť diplomovej práce má za ...
 • Variantní řešení investiční výstavby 

  Špačková, Sára
  Práce se zabývá vyhodnocením, která z variant řešení investiční výstavby je pro developerskou firmu nejvýhodnější. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje vysvětlením pojmů spojených ...
 • Variantní řešení investičního projektu 

  Havlínová, Andrea
  Cílem diplomová práce „Variantní řešení investičního projektu“ je popsat investiční projekt, jeho životní fáze a stanovit jeho možné variantní řešení ve smyslu obchodovatelnosti s ním. Na základě zpracovaných analýz a ...
 • Variantní řešení Obchodního areálu - Dobronická 

  Winterová, Karin
  Předmětem diplomové práce je navržení dvou variant řešení parkoviště včetně výpočtu bilance parkovacích stání a přilehlých zpevněných ploch pro potřeby obchodního areálu (velkoobchod s potravinami, osm prodejen různého ...
 • Velkoplošné systémy pro vytápění a chlazení 

  Pavlíček, Radek
  Téma diplomové práce se zabývá velkoplošným systémem pro vytápění a chlazení. Teoretická část se zabývá tepelnou pohodou člověka v interiéru s vlivem na teplotu okolních konstrukcí, na teoretické základy výpočtu sdílení ...
 • Veterinární klinika 

  Bartoňková, Monika
  Předmětem této diplomové práce je návrh veterinární kliniky. Objekt se skládá ze 3 obdélníků, kde zverimex je rohem spojen s veterinární klinikou. Objekty zverimexu, veterinární kliniky jsou řešeny jako bezbariérové. Objekt ...
 • VINAŘSKÝ DŮM NIKOLSBURG MIKULOV 

  Mikhaylov, Georgy
  Diplomová práce je zpracována jako architektonická studie na téma Vinařství Nikolsburg Mikulov. Hlavní myšlenkou práce je vytvořit novostavbu hotelu s přidruženou výrobou vína tak, aby přirozeně zapadal do krajiny a co ...
 • VINAŘSKÝ DŮM NIKOLSBURG MIKULOV 

  Šiprová, Lucie
  Náplní diplomové práce je návrh vinařského hotelu pro vinařství Nikolsburg v Mikulově. Předmětem zadání je návrh novostavby hotelu se skladováním a adjustací vína tak, aby doplňoval a nenarušoval vinařskou krajinu. Objekt ...
 • VINAŘSKÝ DŮM NIKOLSBURG MIKULOV 

  Otáhal, Miloslav
  Předmětem diplomové práce je návrh vinařství s malou výrobou vína, degustačními prostory, malým wellness. Dále čtyřhvězdičkový hotel s kapacitou 40 osob a restaurací. Tento nový objekt je osazen v extravilánu města Mikulov. ...
 • VINAŘSKÝ DŮM NIKOLSBURG MIKULOV 

  Valová, Markéta
  Tématem této diplomové práce bylo navrhnout vinařský dům ve volné krajině v tradiční vinařské oblasti Mikulov. Navržená stavba slouží jako čtyřhvězdičkový hotel s apartmánovými pokoji, restaurací, wellness, prodejnou vína ...
 • VINAŘSKÝ DŮM NIKOLSBURG MIKULOV 

  Ondrová, Klára
  Tématem diplomové práce je multifunkční stavba hotelu, v nezastavěném území malebných mikulovských vinic. Expandující vinařství Nikolsburg plánuje stavbu hotelu s krásným výhledem na historické město Mikulov a Pálavské ...
 • VINAŘSKÝ DŮM NIKOLSBURG MIKULOV 

  Matějík, Valeriia
  Cílem diplomové práce je navrhnout vinařský hotel pro 30 osob s dalšími veřejnými prostory s kvalitním ubytovaním odpovídajícím úrovni čtyř hvězdiček v lokalitě Mikulova. Novostavba Vinařského domu je třípodlažní objekt ...
 • VINAŘSKÝ DŮM NIKOLSBURG MIKULOV 

  Kotoulková, Leona
  Tématem diplomové práce je řešení reprezentativní budovy vinařství Nikolsburg, které se rozhodlo odprosit se od úlohy zprostředkovatele dodávky hroznů pro jiné vinařství k výrobě vlastního vína. V této budově se má nacházet ...
 • Vinařství 

  Hudeček, Vladimír
  Hlavním cílem této závěrečné práce je návrh vinařství ve Velkých Bílovicích. Budova je dvoupodlažní s intenzivní vegetační střechou. Přízemní podlaží má dvě části: první sloužící pro hosty a druhá pouze pro personál. První ...
 • Vinařství 

  Nestrojil, Michal
  Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby vinařství v Drnholci v ulici Výsluní na parcele č.1643/81. Pozemek je svažitý a jeho celková plocha je 18 158 m2. Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. ...
 • Vinařství Altenberk 

  Palásková, Zita
  Předmětem diplomové práce je projektová dokumentace pro provedení stavby vinařství na okraji města Hustopeče. Stavba je navržena ve svahu a skládá se ze dvou částí, které jsou propojeny pod terénem. První část slouží pro ...