Now showing items 678-697 of 796

 • Variantní řešení developerského projektu 

  Halabrínová, Nora
  Diplomová práca má za úlohu definovať pojem developerský projekt, identifikovať jeho jednotlivé fázy. Ďalej identifikuje finančné riadenie a systém riadenia developerského projektu. Praktická časť diplomovej práce má za ...
 • Variantní řešení investiční výstavby 

  Špačková, Sára
  Práce se zabývá vyhodnocením, která z variant řešení investiční výstavby je pro developerskou firmu nejvýhodnější. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje vysvětlením pojmů spojených ...
 • Variantní řešení investičního projektu 

  Havlínová, Andrea
  Cílem diplomová práce „Variantní řešení investičního projektu“ je popsat investiční projekt, jeho životní fáze a stanovit jeho možné variantní řešení ve smyslu obchodovatelnosti s ním. Na základě zpracovaných analýz a ...
 • Variantní řešení Obchodního areálu - Dobronická 

  Winterová, Karin
  Předmětem diplomové práce je navržení dvou variant řešení parkoviště včetně výpočtu bilance parkovacích stání a přilehlých zpevněných ploch pro potřeby obchodního areálu (velkoobchod s potravinami, osm prodejen různého ...
 • Velkoplošné systémy pro vytápění a chlazení 

  Pavlíček, Radek
  Téma diplomové práce se zabývá velkoplošným systémem pro vytápění a chlazení. Teoretická část se zabývá tepelnou pohodou člověka v interiéru s vlivem na teplotu okolních konstrukcí, na teoretické základy výpočtu sdílení ...
 • Veterinární klinika 

  Bartoňková, Monika
  Předmětem této diplomové práce je návrh veterinární kliniky. Objekt se skládá ze 3 obdélníků, kde zverimex je rohem spojen s veterinární klinikou. Objekty zverimexu, veterinární kliniky jsou řešeny jako bezbariérové. Objekt ...
 • VINAŘSKÝ DŮM NIKOLSBURG MIKULOV 

  Mikhaylov, Georgy
  Diplomová práce je zpracována jako architektonická studie na téma Vinařství Nikolsburg Mikulov. Hlavní myšlenkou práce je vytvořit novostavbu hotelu s přidruženou výrobou vína tak, aby přirozeně zapadal do krajiny a co ...
 • VINAŘSKÝ DŮM NIKOLSBURG MIKULOV 

  Šiprová, Lucie
  Náplní diplomové práce je návrh vinařského hotelu pro vinařství Nikolsburg v Mikulově. Předmětem zadání je návrh novostavby hotelu se skladováním a adjustací vína tak, aby doplňoval a nenarušoval vinařskou krajinu. Objekt ...
 • VINAŘSKÝ DŮM NIKOLSBURG MIKULOV 

  Otáhal, Miloslav
  Předmětem diplomové práce je návrh vinařství s malou výrobou vína, degustačními prostory, malým wellness. Dále čtyřhvězdičkový hotel s kapacitou 40 osob a restaurací. Tento nový objekt je osazen v extravilánu města Mikulov. ...
 • VINAŘSKÝ DŮM NIKOLSBURG MIKULOV 

  Valová, Markéta
  Tématem této diplomové práce bylo navrhnout vinařský dům ve volné krajině v tradiční vinařské oblasti Mikulov. Navržená stavba slouží jako čtyřhvězdičkový hotel s apartmánovými pokoji, restaurací, wellness, prodejnou vína ...
 • VINAŘSKÝ DŮM NIKOLSBURG MIKULOV 

  Ondrová, Klára
  Tématem diplomové práce je multifunkční stavba hotelu, v nezastavěném území malebných mikulovských vinic. Expandující vinařství Nikolsburg plánuje stavbu hotelu s krásným výhledem na historické město Mikulov a Pálavské ...
 • VINAŘSKÝ DŮM NIKOLSBURG MIKULOV 

  Matějík, Valeriia
  Cílem diplomové práce je navrhnout vinařský hotel pro 30 osob s dalšími veřejnými prostory s kvalitním ubytovaním odpovídajícím úrovni čtyř hvězdiček v lokalitě Mikulova. Novostavba Vinařského domu je třípodlažní objekt ...
 • VINAŘSKÝ DŮM NIKOLSBURG MIKULOV 

  Kotoulková, Leona
  Tématem diplomové práce je řešení reprezentativní budovy vinařství Nikolsburg, které se rozhodlo odprosit se od úlohy zprostředkovatele dodávky hroznů pro jiné vinařství k výrobě vlastního vína. V této budově se má nacházet ...
 • Vinařství 

  Hudeček, Vladimír
  Hlavním cílem této závěrečné práce je návrh vinařství ve Velkých Bílovicích. Budova je dvoupodlažní s intenzivní vegetační střechou. Přízemní podlaží má dvě části: první sloužící pro hosty a druhá pouze pro personál. První ...
 • Vinařství 

  Nestrojil, Michal
  Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby vinařství v Drnholci v ulici Výsluní na parcele č.1643/81. Pozemek je svažitý a jeho celková plocha je 18 158 m2. Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. ...
 • Vinařství Altenberk 

  Palásková, Zita
  Předmětem diplomové práce je projektová dokumentace pro provedení stavby vinařství na okraji města Hustopeče. Stavba je navržena ve svahu a skládá se ze dvou částí, které jsou propojeny pod terénem. První část slouží pro ...
 • Vinařství ŠakWine 

  Franko, Michal
  Cílem diplomové práce je vypracovat projektovou dokumentaci novostavby vinařství v katastrálním území obce Šakvice. Objekt má jedno podzemní podlaží, jedno nadzemní podlaží a jedná se o kombinovaný konstrukční systém. V ...
 • Vícelodní průmyslová hala 

  Hrabovská, Kristýna
  Cílem práce je navrhnout dvě varianty řešení nosné ocelové konstrukce vícelodní průmyslové haly ve Slavkově u Brna. V jedné z lodí bude umístěn mostový jeřáb o nosnosti 12,5 tun. Objekt je dvoulodní se sedlovou střechou o ...
 • Vícepodlažní administrativní budova 

  Mikulica, Adam
  Účel diplomové práce byl návrh nosné konstrukce administrativní budovy. Budova je situována v Brně. Půdorysné rozměry budovy jsou 42,0x42,0 m. Budova má 8 podlaží. Statický výpočet nosné konstrukce byl vypracován ve dvou ...
 • Vícepodlažní budova 

  Zaikin, Danil
  Předmětem diplomové práce byl návrh vícepodlažní administrativní budovy. V příčném směru budova byla navrhnuta jako trojtrakt 6,0+4,0+6,0 = 16 m. V podélném směru 9x6,6 m = 59,4 m. Konstrukci navrhnuta pro oblast Brno. ...