Now showing items 748-767 of 796

 • Wellness centrum 

  Vetešník, Štěpán
  Předmětem diplomové práce je projektová dokumentace wellness centra pro provedení stavby. Hlavním cílem práce je návrh dispozičního, konstrukčního a materiálového řešení objektu. Wellness centrum má 3 nadzemní podlaží a ...
 • Wellness Hotel 

  Kašpárová, Darina
  Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu Wellness hotelu umístěnou v obci Lipno nad Vltavou. Objekt je navržen jako nepodsklepený se třemi nadzemními podlažími. Vizuálně je rozdělen na ...
 • Začlenění tramvajové tratě s vegetačním krytem do veřejného prostoru města Brna 

  Foldyna, David
  Tato práce se zabývá problematikou tramvajových tratí s vegetačním krytem. Rešeršní část této práce obsahuje přehled současných systémů zelených tramvajových tratí v Evropě a jejich výhod a nevýhod s ohledem na udržitelnost ...
 • Zajištění stavební jámy na stavbě RD 

  Valkó, Attila
  Diplomová práce se zabývá zajištěním stavební jámy rodinného domu v daných geologických podmínkách v Brně-Kohoutovicích. Cílem diplomové práce je vyjmenovat obecně možnosti řešení problematiky zajištění stavebních jam a ...
 • Založení výrobního zařízení v hale 

  Minarčík, Jan
  Předmětem práce je návrh založení výrobního zařízení, zvolení vhodné metody založení, a to tak aby byly respektovány okrajové podmínky návrhu. V první části práce je uveden teoretický základ zvolené technologie speciálního ...
 • Zaměření části bývalého hostince Peklo v Tišnově 

  Kryl, Marek
  Diplomová práce se zabývá skutečným zaměřením bývalého zájezdního hostince Peklo v Tišnově a tvorbou stavební výkresové dokumentace objektu. Měření je připojeno do závazných referenčních systémů – souřadnicového systému ...
 • Zaměření části historického domu Peklo v Tišnově 

  Karafiát, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je zaměření skutečného stavu bývalého zájezdního hostince Peklo v Tišnově a následná tvorba stavební výkresové dokumentace. V první části je bližší seznámení s měřenou lokalitou a kapitola o ...
 • Zaměření rodinného domu v Brně Žabovřeskách 

  Chládeková, Paulína
  Táto diplomová práca je o zameraní rodinného domu, spracovaní dokumentácie skutočného stavu a vizualizácii výsledkov. Rodinný dom sa nachádza v mestskej časti Brno-Žabovřesky. Na zameranie domu boli použité klasické ...
 • Zastřešení atletické haly 

  Potůčková, Simona
  Náplní diplomové práce je variantní řešení střešní konstrukce atletického stadionu. Hlavní objekt je obdélníkového půdorysu o rozměrech 67 x 102 m, k němuž náleží ještě krajní úsek o rozměrech přibližně 61 x 8 m, ve kterém ...
 • Zastřešení nádvoří administrativních budov 

  Baculak, Ladislav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a posúdením zastrešenia nádvoria administratívnych budov. Konštrukcia je pravidelného pôdorysného tvaru a výška zastrešenia je 15,0 m. Materiál konštrukcie je oceľ S355, šrouby 8.8., oceľ ...
 • Zastřešení tribuny 

  Straka, Pavel
  Předmětem této diplomové práce bylo navrhnout a posoudit nosnou konstrukci zastřešení tribuny na sportovním stadionu. Půdorysné rozměry jsou 35x70 m. Objekt se bude nacházet v lokalitě Moravské Budějovice. Konstrukce je ...
 • Zastřešení víceúčelového sportovního objektu 

  Andrej, Patrik
  Predmetom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej oceľovej konštrukcie zastrešenia objektu, ktorý bude využívaný na rôzne športové účely v Znojme. Objekt má obdĺžnikový pôdorys o rozmeroch 50 x 60 m. Výška vo vrchole ...
 • Zavěšená lávka přes vodní tok 

  Ilčík, Jakub
  Cílem diplomové práce je návrh zavěšené lávky přes vodní tok. Byly navrženy 2 varianty z nichž jedna byla vybrána pro statickou analýzu. Vybranou variantou je zavěšená lávka s nakloněným pylonem tvaru „A“ na jednom břehu ...
 • Zavěšený most přes řeku Moravu 

  Damek, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem mostu pro pěší a cyklistickou dopravu přes řeku Moravu ve městě Olomouc. V rámci diplomové práce byly navrženy 3 varianty konstrukcí. Zavěšená konstrukce s páteřním nosníkem z předpjatého betonu ...
 • Základní škola 

  Osička, Martin
  Tématem diplomové práce je zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby dvou navržených objektů Základní školy. Stavební parcela pro plánovanou novostavbu se nachází v blízkosti již stávající mateřské školy nedaleko ...
 • Základní škola v Mořicích 

  Huvarová, Aneta
  Diplomová práce řeší rekonstrukci základní školy v obci Mořice. Hlavním předmětem diplomové práce je úprava stavby pro provoz školního zařízení a také navrácení původního vzhledu objektu. Pozemek se nachází v ochranném ...
 • Základní umělecká škola 

  Šimíčková, Alžběta
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby Základní umělecké školy. Jedná se o zděný objekt, částečně podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Přístup do domu je orientován na ...
 • Zásady pro provádění řížených protlaků pod komunikacemi 

  Komoň, Richard
  Cílem diplomové práce je vysvětlení, co znamená pojem řízené horizontální vrtání a kde ho lze provádět. Poukázat na co si dávat pozor při projektování, ale i při provádění pilotního vrtu. Ukázat, že ne vždy se dá provádět ...
 • Zázemí rallyového týmu 

  Mikeš, Daniel
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce pro vytvoření zázemí rallyového týmu v Napajedlích, které bude obsahovat prostory pro umístění administrativy a prostory pro umístění servisní dílny. Celkové ...
 • Zázemí sportovního areálu - stavebně technologický projekt 

  Havlíček, Jakub
  Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výstavby zázemí a šaten sportovního areálu ve Velkém Meziříčí. Součástí práce je technická zpráva stavebně technologického projektu, návrh dopravních tras, časový a ...