Now showing items 1-1 of 1

  • Hydraulická analýza toku Bečvy 

    Gřegoř, Adam
    Diplomová práce se zabývá porovnáním dvou variant modelů proudění vody v otevřených korytech, a to kombinovaným 1D/2D modelem a čistě 2D modelem. Oba modely jsou vytvořeny na vodním toku Bečva, v úseku mezi říčními kilometry ...