Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti uplatnění UAV a podobných zařízení ve stavebnictví 

    Kašiár, Dominik
    Diplomová práce se zabývá tvorbou 3D modelu pomocí laserového skenování bezpilotním letounem (UAV). V první části autor popisuje historii, legislativní prostředí, možnosti využití bezpilotních letounů a jejich rozdělením. ...
  • Numerické modelování proudění v bezpečnostním přelivu 

    Svoboda, Jiří
    Předmětem této diplomové práce je řešení numerického modelování proudění v bezpečnostním přelivu vodního díla Boskovice. V úvodu diplomové práce jsou obecně popsány a rozděleny základní přelivy podle jejich tvaru a typu. ...