Now showing items 1-1 of 1

  • 3D model vybraného objektu 

    Raclavský, David
    Výsledkem diplomové práce je fotogrammetricky vyhodnocený georeferencovaný 3D model objektu s přilehlým okolím, nacházející se v areálu AdMaS. Práce podrobně popisuje všechny etapy tvorby 3D modelu objektu od výběru a ...