Show simple item record

Study of Interconnection of Lanškroun and Letohrad Water Distribution Systems

dc.contributor.advisorKučera, Tomášcs
dc.contributor.authorKubešová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2020-02-07T16:54:19Z
dc.date.available2020-02-07T16:54:19Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKUBEŠOVÁ, K. Studie propojení skupinových vodovodů Lanškroun a Letohrad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126222cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184178
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá studií propojení dvou vodárenských soustav – skupinový vodovod Letohrad a skupinový vodovod Lanškroun. První část zahrnuje přehled legislativních předpisů a norem, které souvisí s výstavbou, projektováním a směrovým řešením vodovodů. Další část práce se věnuje popisu stávajícího stavu dotčených vodovodů. Následuje návrh propojení včetně hydraulické analýzy s využitím softwaru Epanet 2.0. Ve studii je uvažováno více variant řešení. Součástí práce je i ekonomická rozvaha.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis describes study of interconnection of Letohrad and Lanškroun water distribution systems. The thesis contains an overview of legislative regulations and technical standards related to the construction, design and directional solution of water supply systems. Following that, there is the description of the current state of the affected water mains. Next part is the design of interconnection including hydraulic analysis in using Epanet 2.0 software. The study contains several variants of the solution. The economic assessment is included.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSkupinový vodovodcs
dc.subjectzásobování pitnou vodoucs
dc.subjectpropojení vodárenských soustavcs
dc.subjecthydraulická analýzacs
dc.subjectEpanet 2.0cs
dc.subjectWater distribution systemen
dc.subjectdrinking water supplyen
dc.subjectinterconnection of water distribution systemsen
dc.subjecthydraulic analysisen
dc.subjectEpanet 2.0en
dc.titleStudie propojení skupinových vodovodů Lanškroun a Letohradcs
dc.title.alternativeStudy of Interconnection of Lanškroun and Letohrad Water Distribution Systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-27cs
dcterms.modified2020-02-07-15:34:17cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126222en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:06:39en
sync.item.modts2020.03.31 01:48:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeBakrlík, Marekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Pollert ml., Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. - místopředseda, Ing. Daniela Šíblová - tajemník, Ing. Renata Biela, Ph.D. - člen, Ing. Petr Baránek - člen, Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. - člen, Ing. Petr Prax, Ph.D. - člen, Ing. Jakub Raček, Ph.D. - člen,cs
but.defenceV úvodu obhajoby student přednesl hlavní teze diplomové práce. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Student zodpověděl připomínky obsažené v posudcích. Diskuze k diplomové práci se zaměřila na téma: Otázka 1: Jaký vliv má drsnost potrubí ve vztahu k verifikaci a kalibraci modelu? Otázka 2: Je třeba dimenzovat navržený propojený řad na DN200? Jaký je návrhový průtok pro jednotlivé části navrženého propojení vodovodů?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record