Show simple item record

Calibration of hydraulic model of water supply network

dc.contributor.advisorRučka, Jancs
dc.contributor.authorNáplavová, Evacs
dc.date.accessioned2020-02-07T16:54:20Z
dc.date.available2020-02-07T16:54:20Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationNÁPLAVOVÁ, E. Kalibrace hydraulického modelu vodovodní sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126225cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184181
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá kalibrací hydraulických simulačních modelů, zejména metodami, které se pro kalibraci používají a dále parametry, které jsou při kalibraci upravovány. V teoretické části je zpracována literární rešerše v oblasti matematického modelování, základních principů, které se při hydraulickém modelování uplatňují a současného přístupu ke kalibraci a sběru dat. V praktické části práce je sestaven a následně kalibrován model skupinového vodovodu Horní Dunajovice. Kalibrace je provedena nejprve manuálně pro běžný zatěžovací stav a následně s použitím za tímto účelem vytvořeného kalibračního softwaru pro vysoké rychlosti proudění v síti.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with calibration of hydraulic simulation models, especially with methods used for calibration and parameters that are modified during calibration. The literature review in the field of mathematical modeling, basic principles applied in hydraulic modeling and the current approach to calibration and data collection is done in theoretical part. In the practical part of the thesis, a hydraulic model of the group water supply system Horní Dunajovice is built and subsequently calibrated. The calibration is first performed manually for the normal operational status and then using a calibration software created for this purpose for a load case with high velocity.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthydraulické modelovánícs
dc.subjectkalibrace hydraulických modelůcs
dc.subjectmetoda nejmenších čtvercůcs
dc.subjectkalibrační softwarecs
dc.subjectEpanet-Matlab-Toolkitcs
dc.subjecthydraulic modelingen
dc.subjectcalibration of hydraulic modelsen
dc.subjectleast squares methoden
dc.subjectcalibration softwareen
dc.subjectEpanet-Matlab-Toolkiten
dc.titleKalibrace hydraulického modelu vodovodní sítěcs
dc.title.alternativeCalibration of hydraulic model of water supply networken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-27cs
dcterms.modified2020-02-07-15:34:17cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126225en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:59:05en
sync.item.modts2020.03.31 21:39:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeTureček,, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Štefan Stanko, PhD. - předseda, prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA - místopředseda, Kristýna Velikovská - tajemník, Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. - člen, Ing. Miloš Kovář - člen, Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Mikulášek - člen,cs
but.defenceV úvodu obhajoby studentka přednesla hlavní teze diplomové práce. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka zodpověděla připomínky obsažené v posudcích. Diskuze k diplomové práci se zaměřila na téma: Otázka: Při propojení programu MATLAB a EPANET. V kterém z těchto rozhraní se výsledně programuje? Lze tímto spojením vygenerovat časový horizont od vodojemu do spotřebiště? Otázka: Můžete okomentovat drsnosti potrubí, které Vám vyšly? Otázka: V prezentaci DP jste měla graf, kde průtoky klesly na nulu. Můžete to okomentovat? Otázka: Uvádíte měření 15 míst vodovodní sítě. Etapizace? Kolik měřících míst je vhodné pro vodovodní síť odpovídající rozsahu zájmové lokality? Otázka: Tabulka profilů a optimálních profilů. Můžete okomentovat výrazné rozdíly některých těchto dat? Jaký byl materiál potrubí vodovodní sítě?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record