Show simple item record

Evaluation of the operation of the low pressure sewer network of municipalities Heroltice - Vohančice - Březina

dc.contributor.advisorRučka, Jancs
dc.contributor.authorStudený, Martincs
dc.date.accessioned2020-02-07T16:54:21Z
dc.date.available2020-02-07T16:54:21Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSTUDENÝ, M. Vyhodnocení provozu tlakové stokové sítě obcí Heroltice - Vohančice - Březina [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126229cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184185
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je vyhodnocení provozování stávající tlakové stokové sítě ve vybrané lokalitě. Cílem je popsat problematiku s provozováním tlakové kanalizace a vyhodnotit provoz této sítě na základě návrhových parametrů.cs
dc.description.abstractThe subject of the thesis is the evaluation of the operation of the existing pressure sewer network in a selected location. The aim is to describe the problems with the operation of pressure sewerage and to evaluate the operation of this network based on design parameters.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectČerpací stanicecs
dc.subjectčerpací jímkacs
dc.subjecttlaková kanalizacecs
dc.subjectodpadní vodacs
dc.subjectporuchacs
dc.subjectPumping stationen
dc.subjectpumping sumpen
dc.subjectlow pressure sewerageen
dc.subjectwaterwasteen
dc.subjectfailureen
dc.titleVyhodnocení provozu tlakové stokové sítě obcí Heroltice - Vohančice - Březinacs
dc.title.alternativeEvaluation of the operation of the low pressure sewer network of municipalities Heroltice - Vohančice - Březinaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-27cs
dcterms.modified2020-01-28-15:00:05cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126229en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:48:57en
sync.item.modts2020.03.31 20:26:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKejvalová, Evacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Pollert ml., Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. - místopředseda, Ing. Daniela Šíblová - tajemník, Ing. Renata Biela, Ph.D. - člen, Ing. Petr Baránek - člen, Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. - člen, Ing. Petr Prax, Ph.D. - člen, Ing. Jakub Raček, Ph.D. - člen,cs
but.defenceV úvodu obhajoby student přednesl hlavní teze diplomové práce. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Student zodpověděl připomínky obsažené v posudcích. Diskuze k diplomové práci se zaměřila na téma: Otázka 1: Proč jsou podélné profily na jiný formát výkresu než A4? Jaký je správný seznam příloh? Otázka 2: V jakých místech dané lokality je situována ČOV? Jaký je režim čerpacích stanic na tlakové stokové síti? K čemu slouží Manningův vzorec? Jakým způsobem se liší návrh hydraulického modelu pitné a odpadní vody? Jaký je rozdíl mezi kinematickou viskozitou pitné a odpadní vody? Otázka 3: Jaký byl přínos Vašeho zpracování diplomové práce pro provozovatele dané lokality? Otázka 4: Jaká je využitelnost výsledků práce pro praxi? Otázka 5: Mohlo by být řešení dané lokality provedeno i jiným způsobem?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record