Show simple item record

Technology of production components from plastic material

dc.contributor.advisorŽák, Ladislavcs
dc.contributor.authorŠpičák, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:05:07Z
dc.date.available2019-04-03T22:05:07Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationŠPIČÁK, P. Technologie výroby součástí z plastu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other37985cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18418
dc.description.abstractProjekt, vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2307- 00 Strojírenské technologie, předkládá návrh technologie výroby součásti z plastů- krytky do stolu. V úvodní části studie jsou popsány vlastnosti, rozdělení a možné zpracování plastů. Práce obsahuje návrh technologie výroby (vstřikování plastů do kovové formy) a její konstrukční řešení. Součásti práce je i návrh vhodného materiálu výstřiku a ověření volby konkrétního vstřikovacího stroje. Závěr práce zahrnuje ekonomické zhodnocení vstřikovacího procesu, přílohovou a výkresovou dokumentaci.cs
dc.description.abstractThe project developed in terms of engineering study of field N2307- 00 Engineering Technology submits a design of components from plastic production technology- cover on the table. The introductory part of this study describes characteristics, division and possible plastics processing. The work consists of production technology proposal (injection into metal mold) and its construction solution. The another part proposes suitable injection material and verification of injection machine. The final part of work consists of financial evaluation of injection process, appropriate blue prints and appendices.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttechnologie zpracování plastůcs
dc.subjectvstřikování plastůcs
dc.subjectvstřikovací formacs
dc.subjectpolypropylencs
dc.subjectvlastnosti plastůcs
dc.subjectplastic elaboration technologyen
dc.subjectplastic injectionen
dc.subjectinjection molden
dc.subjectpolypropyleneen
dc.subjectcharakteristics of plasticen
dc.titleTechnologie výroby součástí z plastucs
dc.title.alternativeTechnology of production components from plastic materialen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-21cs
dcterms.modified2011-07-20-10:45:10cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid37985en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:56:42en
sync.item.modts2020.03.31 19:41:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKandus, Bohumilcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Radko Samek, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem své práce. Odpověděl na dotazy oponenta. Otázky komise: 1. Jaké je předepsané tepelné zpracování tvárnice z materiálu 19 083? 2. Z jakého důvodu je na vložce tvárnice vybrání? 3. Proč je na krytce prohloubení?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record