Show simple item record

Analysis of the earth dam monitoring of a small water reservoir

dc.contributor.advisorPařílková, Janacs
dc.contributor.authorKrálíková, Štěpánkacs
dc.date.accessioned2020-02-07T16:54:22Z
dc.date.available2020-02-07T16:54:22Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKRÁLÍKOVÁ, Š. Analýza monitorování zemní hráze malé vodní nádrže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126239cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184193
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá využitím metody elektrické impedanční spektrometrie (EIS) a na ni založených přístrojů Z-Metr II, Z-Metr III a Z-Metr VI, pro využití k monitorování zemních hrází malých vodních nádrží. Přístroje byly vyvíjeny v Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně řešením mezinárodních projektů aplikovaného výzkumu v programu EUREKA. V rámci práce probíhala analýza monitorování zemní hráze malé vodní nádrže Bezedník III, která se nachází v katastru obce Kobeřice. Monitorování probíhalo od roku 2006 do roku 2012. Kontrolní jednorázová měření s následnou analýzou dosažených výsledků byla realizována v roce 2016, 2018 a 2019.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the use of the electrical impedance spectrometry method (EIS) and the devices Z-meter II, Z-meter III and Z-meter VI based on it for the monitoring earth-fill dams of small water reservoirs. The devices were developed in the Laboratory of Water Management Research of the Institute of Water Structures of the Faculty of Civil Engineering of the Brno University of Technology by solving international project of applied research in the EUREKA program. The analysis of monitoring of the dam of the small water reservoir Bezedník III, which is located in the cadastre of the village Kobeřice, was carried out. Monitoring was carried out from 2006 to 2012. One-off control measurements followed by analysis of achieved results were carried out in 2016, 2018 and 2019.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMalá vodní nádržcs
dc.subjectzemní hrázcs
dc.subjectelektrická impedanční spektrometriecs
dc.subjectobsah vody v zemině.cs
dc.subjectSmall water reservoiren
dc.subjectearth-fill damen
dc.subjectelectrical impedance spectrometry methoden
dc.subjectwater content in soil.en
dc.titleAnalýza monitorování zemní hráze malé vodní nádržecs
dc.title.alternativeAnalysis of the earth dam monitoring of a small water reservoiren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-29cs
dcterms.modified2020-02-07-13:18:36cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126239en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:59:10en
sync.item.modts2020.03.31 22:00:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeNovotná, Jitkacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur - předseda, doc. Ing. Ľudovít Možiešik, Ph.D. - místopředseda, Ing. Šimon Pospíšilík - tajemník, doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. - tajemník, prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr - člen, Ing. Dalibor Kratochvíl - člen, Ing. Radek Maděřič - člen, Ing. Petr Holomek - člen, doc. Ing. Jana Pařílková, CSc. - člen, Ing. Vlastimil Krejčí - člen,cs
but.defenceStudentka seznámila komisi s obsahem své diplomové práce. Po přečtení posudků vedoucího a oponenta práce studentka odpověděla na dotazy uvedené v posudcích. V rámci rozpravy byly položeny studentce následující dotazy: - Jaké mohou být další příčiny zvýšené vlhkosti (vodivosti) v patě hráze malé vodní nádrže Bezedník III na profilu 5-6? - Bylo by, dle Vašeho názoru možné využít systém EIS i při monitoringu hráze v rámci výstavby? - Existuje známá hodnota (přepočet) kondutance značící nasycení (plné saturace) zeminy? Byly v hrázi použity piezometry? Identifikace vyronových ploch na vzdušním líci? Vlhkost v oblasti základové spáry? Výhody metody EIS? - Typ těsnění v hrázi, umístění vrtů, pozice spodní výpusti, možnost privilegované cesty? - Zdroj energie při použití metody EIS? - Rozdíl ve výstupech z metod EIS a piezometru? - Vysvětlete zvýšení/změny vylhkosti na základové spáře? Studentka odpověděla na všechny uvedené dotazy.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record