Show simple item record

Hydromorphological monitoring of Sopřečský stream and and possibilities of its improvement

dc.contributor.advisorHyánková, Evacs
dc.contributor.authorSirůčková, Renátacs
dc.date.accessioned2020-02-07T16:54:25Z
dc.date.available2020-02-07T16:54:25Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSIRŮČKOVÁ, R. Hydroekologický monitoring Sopřečského potoka a možnosti zlepšení jeho stavu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126256cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184210
dc.description.abstractTato práce se zabývá hydroekologickým monitoringem Sopřečského potoka a možnostmi zlepšení jeho stavu. Sopřečský potok se nachází v Pardubickém kraji v Povodí Labe. V první fázi práce byl proveden hydroekologický monitoring a dále pak zhodnocení hydromorfologického stavu toku. Veškeré postupy odpovídají požadavkům Rámcové směrnice o vodách. Na základě jeho vyhodnocení a s přihlédnutím k vymezení prvků Územního systému ekologické stability byly vybrány úseky, na kterých byla provedena opatření pro zlepšení stavu toku. Vliv úprav na hydromorfologický stav byl opět vyhodnocen. Závěrem došlo k porovnání a shrnutí navržených úprav ke stávajícímu stavu toku.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the hydroecological monitoring of the Sopřečský potok and possibilities of its improvement. The Sopřečský potok is located in the Pardubice Region in the Elbe River Basin. In the first phase of the work, hydroecological monitoring was carried out and then the hydromorphological state of the watercourse was evaluated. All procedures comply with the requirements of the Water Framework Directive. On the basis of its evaluation and taking into account the delimitation of ÚSES elements, the sections on which the measures to improve the state of the watecourse were implemented were selected. The effect of the modifications on the hydromorphological state was again evaluated. In conclusion, there is a comparison and summary of the proposed modifications to the existing state of watercourse.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvodní tokcs
dc.subjectSopřečský potokcs
dc.subjectRámcová směrnice o vodáchcs
dc.subjecthydroekologický monitoringcs
dc.subjectrevitalizacecs
dc.subjectwatercourseen
dc.subjectthe Sopřečský potoken
dc.subjectThe Water Framework Directiveen
dc.subjecthydroecological monitoringen
dc.subjectriver restorationen
dc.titleHydroekologický monitoring Sopřečského potoka a možnosti zlepšení jeho stavucs
dc.title.alternativeHydromorphological monitoring of Sopřečský stream and and possibilities of its improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-28cs
dcterms.modified2020-02-07-15:48:02cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126256en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:49:01en
sync.item.modts2020.03.31 18:29:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHubačíková,, Věracs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Ján Szolgay, Ph.D. - předseda, prof. Ing. Miloš Starý, CSc. - místopředseda, Ing. Věra Horáková - tajemník, Ing. David Fína - člen, Ing. Pavel Menšík, Ph.D. - člen, Ing. Stanislav Paseka - člen, Ing. Eva Hyánková, Ph.D. - člen,cs
but.defenceKonzultace s dotčenými obcemi Získány volně dostupné dokumenty – plánovací dokumentace, nebylo konzultováno s obcemi Podklad pro realizaci? Práce zpracována jako studie Vybrané stromy ? Vybrány stromy typické pro danou oblastcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record