Show simple item record

Design of erosion and flood control measures in the cadastral area of Palkovice

dc.contributor.advisorSobotková, Veronikacs
dc.contributor.authorUjházy, Adrianacs
dc.date.accessioned2020-02-07T16:54:25Z
dc.date.available2020-02-07T16:54:25Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationUJHÁZY, A. Návrh protierozních a protipovodňových opatření v k. ú. Palkovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126258cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184212
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem protierozních a protipovodňových opatření v katastrálním území Palkovice. Požadavek na zhotovení vzešel od obce Palkovice, kde je vzhledem k situování vesnice, podhůří Beskyd, velmi sklonitý terén. Navíc se zde vyskytují větší půdní celky bez jakéhokoli protierozního opatření, což vede k degradaci a snižování výnosů půdy. V úvodu práce jsou shrnuty požadované cíle, které mají být splněny. Poté se práce zabývá popisem a analýzou stávajícího stavu obce a následně jeho řešením. Řešení technických opatření je zakresleno v situaci a podrobněji zpracováno. Tyto výkresy jsou pak přiloženy jako příloha. V závěru je shrnut obsah práce, dosažené cíle a přínosy.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with design of soil erosion control measures and flood control measures in the cadastral area of Palkovice. The request for construction came from the village Palkovice. It sits at the foothills of Beskydy with a very sloping terrain. In addition, there are larger soil complexes without any erosion control measures, which leads to degradation and reduction of soil yields. The introduction summarizes desired objectives. Then thesis deals with the description and analysis of the current state of the village and its solution. The solution of technical measures is depicted in the situation and elaborated in more detail. The drawings are enclosed in attachment. The conclusion summarizes the content of the work, achieved goals and benefits.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVodní erozecs
dc.subjectprotierozní opatřenícs
dc.subjectvodní nádržecs
dc.subjectmokřadycs
dc.subjectstabilizace stržícs
dc.subjectWater erosionen
dc.subjectsoil erosion control measuresen
dc.subjectwater damsen
dc.subjectwetlandsen
dc.subjecttorrent controlen
dc.titleNávrh protierozních a protipovodňových opatření v k. ú. Palkovicecs
dc.title.alternativeDesign of erosion and flood control measures in the cadastral area of Palkoviceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-28cs
dcterms.modified2020-02-07-15:48:14cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126258en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:59:19en
sync.item.modts2020.03.31 23:16:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeUhrová,, Janacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Viliam Macura, Ph.D. - předseda, prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. - místopředseda, Ing. Kateřina Suchá - tajemník, Ing. Karel Hrich, Ph.D. - člen, Ing. Petr Janál, Ph.D. - člen, Ing. Ivana Kameníčková, Ph.D. - člen, Ing. Veronika Sobotková, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudentka Bc. Adriana Ujházy obhájila diplomovou práci s názvem Návrh protierozních a protipovodňových opatření v k. ú. Palkovice, zodpověděla všechny položené dotazy zkušební komise (na téma technické specifikace navržených nádrží, hloubky navržených tůní) vyjádřila se ke všem připomínkám oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record