Show simple item record

interaction of adhesive with structural wood

dc.contributor.advisorVaněrek, Jansk
dc.contributor.authorJanová, Petrask
dc.date.accessioned2020-02-08T23:54:56Z
dc.date.available2020-02-08T23:54:56Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationJANOVÁ, P. Adhezní spolupůsobení lepidla s konstrukčním dřevem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126440cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184237
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá problémom prenikania lepidiel do bunečnej steny dreviny. Zameriava sa hlavne na lepidlá, ktoré sa v súčasnosti používajú pre konštrukčné účely. Obsahuje taktiež metodiku pre výber lepidiel a dreva použiteľných pre lepené spoje a sú v nej zhrnuté metódy využívané pre detekciu daných lepidiel v bunečnej stene dreva. Experimentálne overuje vhodný výber kombinácie farbiva s rozpúšťadlom v použitom lepidle.sk
dc.description.abstractThis labor is based on penetration of adhesives into a wood cell walls. It focuses mainly on adhesives that are currently used for construction purposes. It also contains a methodics of selecting adhesives and wood, which will be used for glued joints and summarizes the methods used for detect these adhesives in the wood cell wall. It experimentally verifies the appropriate selection of the dye-solvent combination used in the adhesive.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDrevosk
dc.subjectlepidlásk
dc.subjectkonštrukčné lepidlásk
dc.subjectmolekulová hmotnosťsk
dc.subjectviskozitask
dc.subjectbunečná stenask
dc.subjectfluorescenčná analýzask
dc.subjectWooden
dc.subjectadhesivesen
dc.subjectstructural adhesivesen
dc.subjectmolecular weighten
dc.subjectviscosityen
dc.subjectcell wallen
dc.subjectfluorescence analysisen
dc.titleAdhezní spolupůsobení lepidla s konstrukčním dřevemsk
dc.title.alternativeinteraction of adhesive with structural wooden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-27cs
dcterms.modified2020-02-08-23:35:15cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126440en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:21:19en
sync.item.modts2021.11.10 13:11:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeRovnaník, Pavelsk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Jiří Lerch - předseda, Ing. Michal Holák - místopředseda, Ing. Jindřich Melichar, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c. - člen, doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D. - člen, Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. - člen, doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. - člen, Ing. Vít Černý, Ph.D. - člen,cs
but.defencePřipomínky v posudku vedoucího i oponenta byly vysvětleny ke spokojenosti komise. Ing. Holák: Na základě závěrů uvádíte, že jediné vhodné lepidlo na dřevo je to, které jste vybrala, je to pravda? Prof. Drochytka: Proč některé hmoty pronikaly a některé nepronikaly do buněčné stěny dřeva? Na jaké bázi bylo použité lepidlo? Byl sledován vliv vlhkosti? Která lepidla by se použila, kdyby dřevo byl vlhké? Bylo použito u lepidel plnivo? Šlo by vyvinutou metodiku použít u silikátových materiálů?(Odp: Chybí zdůvodnění - proč to funguje, jak to funguje; studentka uvedla, že PUR vytvrdne vzdušnou vlhkostí.) Doc. Žižková: Jaký byl zdroj použitéjho CaCO3, jaké byly zdroje a jaká byla zpracovatelnost? Dr. Černý: Proč se používalo CaCO3? Studentka výborně reagovala a zaujímala svoje stanovisko ke všem dotazům k předložené DP členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record