Show simple item record

Influence of transmission method on the results of measurement of refractory blocks by ultrasonic pulse method

dc.contributor.advisorBrožovský, Jiřícs
dc.contributor.authorPospíšil, Dušancs
dc.date.accessioned2020-02-08T23:54:58Z
dc.date.available2020-02-08T23:54:58Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPOSPÍŠIL, D. Vliv způsobu prozvučování na výsledky měření žáruvzdorných tvarovek ultrazvukovou impulsovou metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126455cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184246
dc.description.abstractUltrazvuková impulsová metoda je nedestruktivní metoda, která je ve stavebnictví používána pro hodnocení jednotlivých parametrů u stavebních konstrukcí. Cílem diplomové práce bylo vytvoření předpokladů pro zjišťování rychlosti šíření ultrazvukového impulsu na žárovzdorných dinasových tvarovkách a tvarovkách z křemenného skla. Byly sledovány vybrané faktory, které ovlivňují rychlost šíření ultrazvukového impulsu ve zkoušených vzorcích, konkrétně byl sledován vliv směru prozvučování, vliv vlastního kmitočtu sond a vliv materiálu akustické vazby na výsledky měření ultrazvukovou impulsovou metodou.cs
dc.description.abstractUltrasonic pulse method is a non-destructive method, which is used in the construction industry to evaluate individual parameters of building structures. The aim of the thesis was to create the prerequisites for determining the rate of ultrasonic pulse propagation on refractory silica fittings and quartz glass fittings. Selected factors influencing the speed of ultrasonic pulse propagation in the tested samples were studied, namely the influence of the sounding direction, the influence of the natural frequency of the probes and the influence of the acoustic coupling material on the ultrasonic pulse method.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNedestruktivní zkoušenícs
dc.subjectultrazvuková impulsová metodacs
dc.subjectdinasové tvarovkycs
dc.subjecttvarovky na bázi křemenného skla.cs
dc.subjectNon-destructive testingen
dc.subjectultrasonic pulse methoden
dc.subjectsilica fittingsen
dc.subjectquartz glass fittings.en
dc.titleVliv způsobu prozvučování na výsledky měření žáruvzdorných tvarovek ultrazvukovou impulsovou metodoucs
dc.title.alternativeInfluence of transmission method on the results of measurement of refractory blocks by ultrasonic pulse methoden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-28cs
dcterms.modified2020-02-08-23:35:26cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126455en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:41:52en
sync.item.modts2020.04.01 01:21:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeDufka, Amoscs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Karel Lang, CSc. - předseda, Ing. Hynek Smolka - místopředseda, Ing. Magdaléna Michalčíková, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. - člen, prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc., Ph.D. - člen, doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc. - člen, doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D. - člen, Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - člen, Ing. Adam Hubáček, Ph.D. - člen,cs
but.defencePřipomínky v posudku oponenta byly vysvětleny ke spokojenosti členů komise. Ing. Karel Lang, CSc. - Vy jste používal nedestruktivní metodu pouze za studena? Proč nebyla použita i při namáhání teplotou? Destruktivní metody zkoušení žáruvzdorných tvarovek? Je důležité znát i mineralogii tvarovek. Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - Jaká je použitelnost této metody v praxi? Je možné použít metodu pro hledání poruch či homogenitu vzorku? Ing. Adam Hubáček, Ph.D. – Dělal jste nějaké destruktivní zkoušky? Pro porovnání mezi destruktivní a nedestruktivní metodou? A/1 – Student výborně reagoval a zaujímal svoje stanovisko ke všem připomínkám k předložené DP od oponenta i členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record