Show simple item record

Possibilities of increasing durability of concrete in highly chemical aggressive environment in agriculture

dc.contributor.advisorHubáček, Adamcs
dc.contributor.authorSláma, Radekcs
dc.date.accessioned2020-02-08T23:54:59Z
dc.date.available2020-02-08T23:54:59Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSLÁMA, R. Možnosti zvýšení trvanlivosti betonů ve vysoce chemicky agresivním prostředí v zemědělství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126457cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184248
dc.description.abstractV posledních letech dochází k výraznému zvýšení produkce betonů pro zemědělské stavby, zejména v oblasti působení vysoce chemicky agresivního prostředí. Cílem diplomové práce je popis a shrnutí dosavadních znalostí o trvanlivosti betonu vystaveného účinkům vysoce chemicky agresivního prostředí. Dále je kladen důraz na popis jednotlivých přísad a příměsí zvyšujících odolnost betonu proti působení škodlivých látek. V experimentální části jsou laboratorně zkoumány vlivy jednotlivých druhů přísad, příměsí a uzavíracích nátěrů na zvýšení odolnosti betonů proti působení vysoce chemicky agresivního prostředí.cs
dc.description.abstractIn recent years there has been a significant increase in the production of concretes for agricultural buildings, especially in the area of exposure to higly chemically aggressive environments. The aim of the thesis is to describe and summarize the existing knowledge about the durability of concrete exposed to the effects of highly chemically agressive environment. Furthermore, emphasis is placed on the description of individual additives and admixtures increasing the resistance of concrete to the effect of harmful substances. In the experimental part, the effects of individual types of additives, admixtures and sealing coatings on increasing the resistance of concrete against the effect of highly chemically aggresive environment are investigated in the laboratory.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKoroze betonucs
dc.subjectsložky betonucs
dc.subjectagresivní prostředícs
dc.subjecthospodářské objektycs
dc.subjectochrana betonucs
dc.subjectConcrete corrosionen
dc.subjectconcrete componentsen
dc.subjectaggresive environmentsen
dc.subjectfarm buildingsen
dc.subjectprotection of concreteen
dc.titleMožnosti zvýšení trvanlivosti betonů ve vysoce chemicky agresivním prostředí v zemědělstvícs
dc.title.alternativePossibilities of increasing durability of concrete in highly chemical aggressive environment in agricultureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-27cs
dcterms.modified2020-02-08-23:35:40cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126457en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:41:54en
sync.item.modts2020.04.01 03:27:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeSlezák, Viktorcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Arne Žurek, CSc. - předseda, Ing. Oldřich Pavelka - místopředseda, Ing. Klára Křížová, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. - člen, doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D. - člen, doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D. - člen, Ing. Ámos Dufka, Ph.D. - člen, Ing. Dominik Gazdič, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent popsal možnosti zvýšení trvanlivosti betonů ve vysoce chemicky agresivním prostředí. Dotaz oponenta: Zamyšlení nad vztahem vodního součinitele k jemnosti malty. Co ovlivnilo výsledky receptury 1B? doc. Zach: Vysvětlit: množství příměsi dávkováno konstantně na dávku cementu. Jak je posuzována trvanlivost konstrukce? O jaký typ nátěrů se jednalo? Ing. Dufka: Proč je HCl agresivnější než silážní šťávy? Vysvětlit pojem zahušťování struktury. doc. Sokolář: Je silážní šťáva obvyklý materiál pro testování betonu? Připomínky v posudku vedoucího i oponenta byly vysvětleny ke spokojenosti komise. A/1 – Student výborně reagoval a zaujímal svoje stanovisko ke všem připomínkám k předložené DP od oponenta i členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record