Show simple item record

Study of road I / 43 near the town of Štíty

dc.contributor.advisorKosňovský, Michalsk
dc.contributor.authorBabík, Marošsk
dc.date.accessioned2020-02-08T23:55:14Z
dc.date.available2020-02-08T23:55:14Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBABÍK, M. Studie silnice I/43 u města Štíty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126495cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184280
dc.description.abstractCieľom diplomovej práce je vypracovanie štúdie cesty I / 43 pri meste Štíty. Štíty sa nachádzajú v Olomocukom kraji. Ležia 55 km severozápadne od krajského mesta Olomouc. Dôvodom štúdie je spracovanie a preverenie trasy z hľadiska jej realizovateľnosti podľa aktuálnej ČSN 73 6101, pri rešpektovaní záujmov ochrany životného prostredia a väzieb na komunikačnú sieť. Pri projektovaní bol braný ohľad na prírodnú rezerváciu Selský les . Z viacero navrhnutých variant vzišla jedna výsledná, ktorá bola podrobne spracovaná. Všetky varianty vedú cez nezastavané územie, kde sú vyriešené opatrenia pre kríženie a preložky stávajúcich komunikácii a vodných tokov.sk
dc.description.abstractThe goal of the diploma thesis is a study of the road I/43 near the town of Štíty. Štíty is situated in Olomouc region. It is situated 55 km north-west from Olomouc city. The reason for a study is processing and verification of the route in terms of its feasibility according to the current ČSN 73 6101, while respecting the interests of environmental protection and its binding to the communication network. The consideration has been taken to the nature reserve Selský les during projection. From several of the proposed variants came one result, which was processed in detail. All variants are heading through the undeveloped terriotry, where the crossings and relocations of the actual roads and water flows have been solved.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŠtúdiask
dc.subjectŠtítysk
dc.subjectobchvatsk
dc.subjectextravilánsk
dc.subjectkomunikáciask
dc.subjectI/43sk
dc.subjectS9sk
dc.subject5/90sk
dc.subjectStudyen
dc.subjectŠtítyen
dc.subjectBypassen
dc.subjectExtra regionen
dc.subjectRoaden
dc.subjectI/43en
dc.subjectS9en
dc.subject5/90en
dc.titleStudie silnice I/43 u města Štítysk
dc.title.alternativeStudy of road I / 43 near the town of Štítyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-29cs
dcterms.modified2020-02-08-23:40:50cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126495en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:49:24en
sync.item.modts2020.03.31 19:33:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeJakl, Tomášsk
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D. - předseda, Ing. Ondřej Dašek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jiří Sachr - tajemník, Ing. Michal Kosňovský, Ph.D. - člen, Ing. Radka Matuszková - člen, Ing. Veronika Valentová, Ph.D. - člen, Ing. Radovan Hrnčíř - člen, Ing. Lotfi Hatem, CSc. - člen,cs
but.defenceStuden si připravil prezentaci k obhajobě své diplomové práce, kterou před komisí prezentoval. Poté byly přečteny oba posudky, jak vedoucího, tak oponenta diplomové práce. Následně byl student vyzván k zodpovězení otázek uvedených v oponentním posudku. Student na tyto otázky odpověděl. Předsedkyně vyzvala komisi k položení otázek k diplomové práci. Následně byly položeny tyto otázky: Jak ve výkresu SCHÉMA MKÚ, předloženém před komisí bude fungovat doprava? Popište prosím jednotlivé vypracované varianty a vysvětlete, na základě čeho jste vybral nejlepší z nich. Student diplomovou práci obhájilcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record