Show simple item record

Design of low-noise asphalt mixtures

dc.contributor.advisorVaraus, Michalcs
dc.contributor.authorŘehulka, Martincs
dc.date.accessioned2020-02-08T23:55:16Z
dc.date.available2020-02-08T23:55:16Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŘEHULKA, M. Navrhování nízkohlučných asfaltových směsí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126516cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184299
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na nízkohlučné asfaltové směsi obecně, konkrétně pak asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy s nízkou hlučností (BBTM 8 NH) a asfaltový koberec mastixový s nízkou hlučností (SMA 8 NH). První polovina práce popisuje základní typy asfaltových směsí se sníženou hlučností, požadavky na vstupní materiály, hlukové emise a jejich metody měření. Druhá část se zabývá návrhem BBTM 8 NH a SMA 8 NH tak, aby měli stejnou mezerovitost. Následně byly zkoušeny jejich parametry. Akustická pohltivost, odolnost proti trvalým deformacím a tuhost. Zkušební metody jsou popsány a vyhodnoceny.cs
dc.description.abstractThe Master’s thesis is focused on low-noise asphalt mixtures in general, namely asphalt concrete for very thin layers with low noise (BBTM 8 NH) and stone mastic asphalt with low noise (SMA 8 NH). The first half of the thesis describes basic types of asphalt mixtures with low noise, requirements for raw materials (aggregates and asphalt), noise emissions and their measurement methods. The second part deals the design of BBTM 8 NH and SMA 8 NH so that they have the same voids. Subsequently, their parameters were tested. Acoustic absorption, resistence against permanent deformation and stiffness. Test methods are described and evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnízkohlučné povrchy vozovekcs
dc.subjectasfaltová směscs
dc.subjectmodifikovaný asfaltcs
dc.subjecthlukové emisecs
dc.subjectnavrhování nízkohlučných asfaltových směsícs
dc.subjectakustická pohltivostcs
dc.subjectodolnost proti trvalé deformacics
dc.subjecttuhostcs
dc.subjectlow-noise road surfacesen
dc.subjectasphalt mixtureen
dc.subjectmodified bitumenen
dc.subjectnoise emissionsen
dc.subjectdesign of low-noise asphalt mixturesen
dc.subjectacoustic absorptionen
dc.subjectresistance against permanent deformationen
dc.subjectstiffnessen
dc.titleNavrhování nízkohlučných asfaltových směsícs
dc.title.alternativeDesign of low-noise asphalt mixturesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-28cs
dcterms.modified2020-02-08-23:41:08cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126516en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:49:30en
sync.item.modts2020.03.31 17:01:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKoudelka, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeDoc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D. - předseda, doc. Dr. Ing. Michal Varaus - místopředseda, Ing. Tomáš Efenberk - tajemník, doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D. - člen, Ing. Martin Všetečka, Ph.D. - člen, Ing. Petr Mondschein, Ph.D. - člen, Ing. Luděk Mališ - člen, Ing. Petr Soldán - člen,cs
but.defencePrezentace je úhledná a přehledná, obsahuje stručné informace, grafy a obrázky. Ústní projev je srozumitelný a výstižný s drobným zaváháním. Prezentace je doplněna obsáhlým a sofistikovaným projevem. Připomínky oponenta byly zodpovězeny. Otázky ze strany komise byly zodpovězeny dostatečně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record