Show simple item record

Design of footbridge over I / 11 road in Ostrava

dc.contributor.advisorMarván, Davidcs
dc.contributor.authorMikhno, Yevgeniycs
dc.date.accessioned2020-02-08T23:55:32Z
dc.date.available2020-02-08T23:55:32Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationMIKHNO, Y. Návrh lávky přes silnici I/11 v Ostravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126537cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184317
dc.description.abstractObsahem práce je variantní návrh lávky pro pěší a cyklistickou dopravu přes směrově rozdělenou komunikaci I/11.. Hlavní nosnou konstrukci budou tvořit dva ocelové obloukové nosníky spojené dolní ortotropní mostovkou pomocí tyčových závěsů ve tvaru „V“. Pro posouzení nosné konstrukce byl vytvořen trojrozměrný statický výpočtový model v programu Dlubal RFEM 5.20. Rozpětí lávky je 48,71 m, volná šířka 4 m, výška uprostřed činí 7,5 m. Objekt byl navržen v souladu s platnými normami na mezní stav únosnosti a na mezní stav použitelnosti. Použitý materiál nosných prvků je ocel třídy S355.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is variant design and assessment of loadbearing structure of steel footbridge over I/11 route. Main superstructure will have two steel arched beams joined with lower orthotropic deck using suspenders in the „V“ shape. For assessment of superstructure a three-dimensional structural computational model was created in software Dlubal RFEM 5.20. The span of the footbridge is 48,71 m, free width is 4 m, height is 7,5 m. The structure was designed according to currently valid standarts to the ultimate limit state and serviceability limit state. Supporting elements are designed from steel of class S355.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOblouková konstrukcecs
dc.subjectocelová příhradová konstrukcecs
dc.subjectkonstrukce lávkycs
dc.subjectdolní ortotropní mostovkacs
dc.subjectobloukový nosníkcs
dc.subjectpodélník (mostovky)cs
dc.subjectpříčník (mostovky).cs
dc.subjectArched structureen
dc.subjectsteel-truss structureen
dc.subjectfootbridge structureen
dc.subjectlower orthotropic bridge decken
dc.subjectarched beamen
dc.subjectlongitudinal riben
dc.subjectfloor beam.en
dc.titleNávrh lávky přes silnici I/11 v Ostravěcs
dc.title.alternativeDesign of footbridge over I / 11 road in Ostravaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-29cs
dcterms.modified2020-02-08-23:42:41cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126537en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:44:06en
sync.item.modts2020.03.31 14:50:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeNečesal, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Antonín Pechal, CSc. - předseda, prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc. - místopředseda, Ing. Ondřej Pešek, Ph.D. - tajemník, Ing. Pavel Húsek - člen, Ing. Milan Pilgr, Ph.D. - člen, prof. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. - člen, Ing. Ondřej Pešek, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent formou prezentace představil komisi svou diplomovou práci, její hlavní cíle a výsledky a poté velmi dobře reagoval na připomínky oponenta vyjádřené v oponentském posudku i na otázky členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record