Show simple item record

Shelter in park

dc.contributor.advisorBarnat, Jancs
dc.contributor.authorSvršek, Josefcs
dc.date.accessioned2020-02-08T23:55:32Z
dc.date.available2020-02-08T23:55:32Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSVRŠEK, J. Přístřešek v areálu parku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126542cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184322
dc.description.abstractTématem této diplomové práce je návrh nosné konstrukce přístřešku v parku města Hranice na Moravě. Nosná konstrukce je navržena z dřevěných lepených lamelových nosníků pevnostní třídy GL24h. Jedná se konstrukci tvaru kopule, kde nosnými prvky jsou obloukové dřevěné nosníky. Objekt bude sloužit zejména ke kulturním účelům. Půdorysné rozměry objektu jsou 25x25 m. Bylo zpracováno kompletní statické řešení konstrukce včetně všech detailů připojení jednotlivých prvků a kotvení konstrukce do základových konstrukcí.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with design of the structure of the shelter i the park of city Hranice na Moravě. This load-bearing structure is made of glued laminated wood with the strength class GL24h. The structure has the shape of half ball and the load-bearing beams are in the shape of an arc. This building will be mainly used for cultural purposes. Ground plan dimensions of this shelter are 25x25 m. A complete static design solution including of all connection details and anchoring has been solved.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnosná konstrukcecs
dc.subjectdřevěné konstrukcecs
dc.subjectlepené lamelové dřevocs
dc.subjectkotvenícs
dc.subjectdetaily přípojůcs
dc.subjectpatní plechcs
dc.subjectsvorníkycs
dc.subjectForm-findingcs
dc.subjectload-bearing structureen
dc.subjecttimber structureen
dc.subjectglued laminated wooden
dc.subjectdetails of anchoringen
dc.subjectconnection detailsen
dc.subjectsteel plateen
dc.subjectbolten
dc.subjectForm-findingen
dc.titlePřístřešek v areálu parkucs
dc.title.alternativeShelter in parken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-29cs
dcterms.modified2020-02-08-23:42:42cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126542en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:29:02en
sync.item.modts2020.03.31 08:59:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeŠmak, Milancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. - předseda, prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. - místopředseda, Ing. Pavla Bukovská - tajemník, Ing. Karel Sýkora - člen, Ing. Dušan Hradil - člen, Ing. Stanislav Buchta, Ph.D. - člen, Ing. Jiří Skyva - člen, Ing. Miroslav Spáčil, CSc. - člen,cs
but.defenceStudent formou prezentace seznámil členy komise s podstatným obsahem své diplomové práce. V následné diskuzi se vyjádřil k připomínkám oponenta a reagoval na dotazy a připomínky členů komise k řešení diplomové práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record