Show simple item record

Optimization of Electricity Costs during Construction

dc.contributor.advisorNový, Martincs
dc.contributor.authorFuchs, Marekcs
dc.date.accessioned2020-02-08T23:55:37Z
dc.date.available2020-02-08T23:55:37Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationFUCHS, M. Optimalizace nákladů na elektrickou energii při výstavbě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126582cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184362
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou využití elektrické energie při realizaci stavby. Teoretická část rozpracovává témata projektového řízení staveb a základní způsoby určování ceny stavebních děl. Dále pak také uvádí do tematiky zařízení staveniště a popisuje využití a nákladnost elektrické energie na staveništi. V praktické části diplomové práce byly teoretické informace konfrontovány s praxí. Byla provedena studie na modelové stavbě, kde byla podrobně popsána celková spotřeba elektrické energie využitá při výstavbě. Na základě modelové situace byly spočítány celkové náklady na elektrickou energii. Hlavním cílem práce bylo propočítat a charakterizovat jaký vliv budou mít změny ceny elektřiny na celkovou cenu stavby a také navrhnout optimalizaci nákladů na elektrickou energii.cs
dc.description.abstractDiploma thesis deals with the problem of electric energy utilization during the construction realization. The theoretical part elaborates the topics of construction project management and fundamental methods of construction price determination. Moreover, it explains the topic of construction site equipment and describes the employment and the expensiveness of the electric energy on the construction site. The practical part of the diploma thesis shows confrontation of the theoretical background with practical use. A detailed description of the total costs of electric energy was calculated based on the study of model building. The main objective of the thesis was to characterize the influence of the electricity price variation on the total expense of the construction and proposes the optimization of the electric energy cost.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProjektové řízenícs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectcenacs
dc.subjectspotřeba elektrické energiecs
dc.subjectProject managementen
dc.subjectconstruction site equipmenten
dc.subjectcostsen
dc.subjectpriceen
dc.subjectelectricity consumptionen
dc.titleOptimalizace nákladů na elektrickou energii při výstavběcs
dc.title.alternativeOptimization of Electricity Costs during Constructionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-28cs
dcterms.modified2020-02-08-23:48:10cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126582en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:29:05en
sync.item.modts2020.03.31 08:21:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereePelčák, Svatoplukcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - místopředseda, Ing. et Ing. Eva Burešová - tajemník, Ing. Jiří Rouzek - tajemník, Ing. Dagmar Götzová, Ph.D. - člen, Ing. Martin Nový, CSc. - člen, Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. - člen, Ing. Radek Dohnal, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent seznámil členy státní zkušební komise se svou závěrečnou prací, jejíž hlavní náplní byla optimalizace nákladů na elektrickou energii při výstavbě. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešil, přistupoval zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděl pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od vedoucího závěrečné práce odpověděl správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že student svou závěrečnou práci obhájil na výborné požadované úrovni.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record