Show simple item record

Conditions of Contract of FIDIC in Project Management of Building Constructions

dc.contributor.advisorNový, Martincs
dc.contributor.authorKočíbová, Markétacs
dc.date.accessioned2020-02-08T23:55:54Z
dc.date.available2020-02-08T23:55:54Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKOČÍBOVÁ, M. Smluvní podmínky FIDIC v projektovém řízení staveb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126590cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184367
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na smluvní podmínky FIDIC v projektovém řízení. Konkrétně na zpracování časových rezerv v harmonogramu projektu. Cílem diplomové práce je odpovědět na otázky spojené s časovými rezervami. Kdo je jejich vlastníkem ve výstavbovém projektu. Kdo a za jakých podmínek může časové rezervy v případě zpoždění projektu čerpat. Výstupem diplomové práce je shrnutí těchto poznatků a doporučení pro další projekty.cs
dc.description.abstractThe thesis focuses on the contract´s terms and conditions of FIDIC in project management. Especially, the processing of time reserves in the project schedule. The aim of the thesis is to answer questions related to time reserves. Who owns them in the construction project. Who and in what conditions the time reserves can be drawn in case of project delay. The output of the thesis is a summary of these findings and recommen-dations for other projects.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProjektové řízení stavebcs
dc.subjectFIDICcs
dc.subjectharmonogramcs
dc.subjectčasové rezervycs
dc.subjectProject management of buildingsen
dc.subjectFIDICen
dc.subjectscheduleen
dc.subjecttime reservesen
dc.titleSmluvní podmínky FIDIC v projektovém řízení stavebcs
dc.title.alternativeConditions of Contract of FIDIC in Project Management of Building Constructionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-28cs
dcterms.modified2020-02-08-23:48:30cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126590en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 13:35:44en
sync.item.modts2020.03.30 12:34:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeČernoch, Adamcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - místopředseda, Ing. et Ing. Eva Burešová - tajemník, Ing. Jiří Rouzek - tajemník, Ing. Dagmar Götzová, Ph.D. - člen, Ing. Martin Nový, CSc. - člen, Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. - člen, Ing. Radek Dohnal, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudentka seznámila členy státní zkušební komise se svou závěrečnou prací, jejíž hlavní náplní byly smluvní podmínky FIDIC v projektovém řízení staveb. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od vedoucího závěrečné práce a oponenta odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na výborné požadované úrovni.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record