Show simple item record

Feasibility Study of Leisure Time River Navigation Infrastructure Construction

dc.contributor.advisorDufek, Zdeněkcs
dc.contributor.authorKorych, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-02-08T23:55:54Z
dc.date.available2020-02-08T23:55:54Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKORYCH, T. Studie proveditelnosti výstavby infrastruktury pro rekreační plavbu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126591cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184368
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá studií proveditelnosti výstavby infrastruktury pro rekreační plavbu. V úvodu práce je vysvětlena podstata studie proveditelnosti a její doporučená osnova. Dále jsou blíže popsány vybrané kapitoly studie proveditelnosti, obzvláště pak finanční a ekonomická analýza. Následně jsou vysvětleny některé základní pojmy a popsány hlavní rozdíly v hodnocení ekonomické efektivity investic mezi nákladní vodní dopravou a rekreační plavbou. V rámci práce byla rovněž zpracována studie proveditelnosti, zabývající se konkrétním investičním záměrem, prodloužením splavnosti Baťova kanálu. Studie je členěna, dle doporučených osnov, do jednotlivých kapitol. Každá kapitola se věnuje rozdílné problematice spojené s daným investičním záměrem. Veškerá zjištění a doporučení plynoucí z provedené studie jsou shrnuty v závěrečném vyhodnocení.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with feasibility study of a cruise infrastructure. In the first part is explained principle of feasibility study and its recommended outline. Selected parts of feasibility study are then commented especially financial and economic analysis. This part is followed by explanation of some main terms and description of main differences of evaluating economic effectivity of investment between freighter and cruise. Within the scope of this thesis was also processed a feasibility study dealing with specific investment goal prolongation of navigability of Baťa Canal. The study is divided into individual chapters according to the recommended curriculum. Each chapter deals with different issues related to the investment plan. All findings and recommendations of the study are summarized in the final evaluation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStudie proveditelnostics
dc.subjectekonomická a finanční analýzacs
dc.subjectBaťův kanálcs
dc.subjectrekreační plavba.cs
dc.subjectFeasibility studyen
dc.subjecteconomic and financial analysisen
dc.subjectBata´s canalen
dc.subjectrecreation cruise.en
dc.titleStudie proveditelnosti výstavby infrastruktury pro rekreační plavbucs
dc.title.alternativeFeasibility Study of Leisure Time River Navigation Infrastructure Constructionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-28cs
dcterms.modified2020-02-08-23:48:30cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126591en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:15:21en
sync.item.modts2020.03.30 21:32:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeFojtů, Lubomírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. - předseda, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - místopředseda, Ing. Svatopluk Pelčák - tajemník, Bc. Anděla Švecová - tajemník, JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. - člen, Ing. et Ing. Dušan Chovanec, Ph.D. - člen, PhDr. Dana Linkeschová, CSc. - člen, Ing. Petr Aigel, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent seznámil členy státní zkušební komise se svou závěrečnou prací, jejíž hlavní náplní bylo studie proveditelnosti výstavby infrastruktury pro rekreační plavbu. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešil, přistupoval velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděl pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta závěrečné práce odpověděl správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že student svou závěrečnou práci obhájil na výborné požadované úrovni.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record