Show simple item record

Financing housing in the Czech Republic and Slovakia

dc.contributor.advisorKocourková, Gabrielask
dc.contributor.authorSečányová, Alexandrask
dc.date.accessioned2020-02-08T23:55:56Z
dc.date.available2020-02-08T23:55:56Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSEČÁNYOVÁ, A. Financování bydlení v ČR a na Slovensku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126604cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184381
dc.description.abstractDiplomová práca sa zameriava na možnosti financovania vlastného bývania na Slovensku a v Českej republike. Definuje legislatívu a potrebné teoretické pojmy na financovanie bývania prostredníctvom stavebného sporenia, hypotekárnych úverov, Štátneho fondu rozvoja a bývania a nakoniec mladomanželských pôžičiek. V nadväznosti na túto časť je nevyhnutné charakterizovať prostredie, popis a technický stav nehnuteľností o ktoré má záujem fiktívny mladý pár. Pre prácu je dôležitá podobnosť parametrov nehnuteľností kvôli vecnému porovnaniu. Na záver sú prevedené komparácie spôsobov hradenia bytov, ponúk a odporúčaní na najvhodnejší produkt financovania pri kúpe bytov v oboch krajinách.sk
dc.description.abstractMy Diploma Thesis is focused on the various means of financing of own housing in the Slovak and Czech Republic. The definition of the legislation and methods are characterized including those necessary for the accommodation funding via building savings, mortgage, state development and housing funds and lastly, the newlywed funds. Followed-up it is necessary to define the environment, which the estates are located at, technical condition of building for the newly-wedded couple. For the paper is vital the similarity of properties for truly comparison. In conclusion the major results of the most favorable housing products when purchasing an property are aligned for both countries.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBývaniesk
dc.subjectfinancovanie bývaniask
dc.subjectsporeniesk
dc.subjectúver.sk
dc.subjectHousingen
dc.subjectproperty financingen
dc.subjectsavingsen
dc.subjectloan.en
dc.titleFinancování bydlení v ČR a na Slovenskusk
dc.title.alternativeFinancing housing in the Czech Republic and Slovakiaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-28cs
dcterms.modified2020-02-08-23:48:39cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126604en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:21:19en
sync.item.modts2021.11.12 12:54:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeRepčíková, Ivetask
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Blažek, CSc. - předseda, doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. - místopředseda, Ing. Zuzana Mrňová - tajemník, Ing. Jakub Sabo - tajemník, Ing. Pavel Kocanda, Ph.D. - člen, Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. - člen, Ing. Miloslav Výskala, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudentka seznámila členy státní zkušební komise se svou závěrečnou prací, jejíž hlavní náplní bylo porovnání Financování bydlení v ČR a na Slovensku. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na výborné požadované úrovni.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record