Show simple item record

Analysis of Real Estate Offer Prices in a Selected Location

dc.contributor.advisorVítková, Evacs
dc.contributor.authorSvobodová, Petracs
dc.date.accessioned2020-02-08T23:55:56Z
dc.date.available2020-02-08T23:55:56Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSVOBODOVÁ, P. Analýza nabídkových cen nemovitostí ve vybrané lokalitě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126608cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184384
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá průměrnými nabídkovými cenami nemovitostí v nejbližším okolí Brna. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první teoretické části je představen realitní trh v České republice, faktory ovlivňující cenu nemovitostí a jsou stručně popsány oceňovací metody. V poslední kapitole teoretické části se diplomová práce zabývá druhy nemovitostí. Druhou část diplomové práce tvoří případová studie. Byly zanalyzovány průměrné nabídkové ceny nemovitostí dle druhů ve čtyřiceti obcích v okrese Brno-venkov. Analýza probíhala na základě čtyř kritérií, které cenu ovlivňují. U každého druhu nemovitosti byla stanovena její průměrná nabídková cena.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the average offer prices of real estate in the area of Brno. The thesis is divided into two main parts. The first theoretical part introduces the real estate market in the Czech Republic, factors influencing the price of real estate and there are briefly described valuation methods. The last chapter of the theoretical part deals with the types of real estate. The second part of the thesis is a case study. The average offer prices of real estate by types in forty municipalities in the Brno-venkov district were analyzed. The analysis was based on four criteria that affect the price. The average bid price was determined for each type of property.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNabídková cena nemovitostícs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectrealitní trhcs
dc.subjectOffer price of real estateen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectreal estate marketen
dc.titleAnalýza nabídkových cen nemovitostí ve vybrané lokalitěcs
dc.title.alternativeAnalysis of Real Estate Offer Prices in a Selected Locationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-30cs
dcterms.modified2020-02-08-23:48:48cs
thesis.disciplineMěstské inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126608en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:49:58en
sync.item.modts2020.03.31 20:25:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKrejza, Zdeněkcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeDoc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. - předseda, doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tereza Komárková, Ph.D. - tajemník, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - člen, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen, doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. - člen, Ing. Michal Kriška, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc. - člen,cs
but.defenceStudentka Petra Svobodová během své prezentace pohovořila o vybrané oblasti, která byla předmětem pro zpracování analýzy nabídkových cen nemovitostí. Podrobně popsala postup provedené analýzy a dosažené výsledky. Dále studentka reagovala na dotazy oponenta Ing. Zdeňka Krejzara, Ph.D.: 1) Jaká je definice nemovitosti? 2) Jaké další faktory mají vliv na cenu nemovitosti? 3) Jakou cenu diplomantka stanovovala, resp. jaký je rozdíl mezi cenou obvyklou, obecnou a tržní? Studentka na položené dotazy oponenta odpověděla. Dále byly položeny dotazy členů komise: doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. - Ceny, které jste uváděla v prezentaci, byla s DPH nebo bez DPH? - K čemu budou výsledky v závěru práce použitelné v budoucnu? - Jaký vliv má zasíťování na cenu pozemku? - Počet prvků v prezentované databázi? doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. - Z jakého důvodu byl zvolen interval hodnocení počtu obyvatel? doc. Ing. Tomáš Apeltauer, Ph.D. - Jakým způsobem byla hodnocena dojezdová doba k centru města Brna z daných lokalit? Studentka na položené dotazy odpověděla bez problémů.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programMěstské inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record