Show simple item record

Construction-technological project of the residential building Rezidence na Plachtě

dc.contributor.advisorVlčková, Jitka Lauracs
dc.contributor.authorHalík, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-02-08T23:55:58Z
dc.date.available2020-02-08T23:55:58Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationHALÍK, T. Stavebně technologický projekt bytového domu Rezidence na Plachtě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126623cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184399
dc.description.abstractTato diplomová práce řeší stavebně technologicky projekt bytového domu Rezidence na Plachtě. Tato stavba je v Hradci Králové. Je zpracována technická zpráva pro stavebně technologický projekt, časový a finanční plán výstavby, studie realizace hlavních technologických etap, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, časový plán hlavního objektu, technologické předpisy pro provádění monolitických stropů, kontrolními a zkušebními plány. V jiných zadáních byl zpracován rozpočet hlavního stavebního objektu, propočet dle THU a ekonomická rozvaha pro ŽB strop nad 1.NP. V posouzení bodě bylo zpracováno posouzení kritické povrchové teploty.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with construction technology project of the residential building Rezidence na Plachtě. This building is in Hradec Králové. A technical report is prepared for the construction project, time and financial plan of the construction, a feasibility study of the main technological phases, proposal of the main building machines and mechanisms, schedule of the main object, technological regulations for the implementation of monolithic ceilings by means of a control and test plan. The budget of the main building was prepared as part of the other assignment, calculation according to THU and an economic balance sheet for RC ceiling above the 1st floor. Finally, an assessment of critical surface temperatures was performed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTechnologický projektcs
dc.subjectbytový důmcs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectčasový pláncs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectstrojní sestavacs
dc.subjectstudie realizace.cs
dc.subjectTechnological projecten
dc.subjectresidential buildingen
dc.subjectconstruction site equipmenten
dc.subjecttechnological regulationsen
dc.subjectscheduleen
dc.subjectcontrol and test planen
dc.subjectbudgeten
dc.subjectmechanical assemblyen
dc.subjectfeasibility study.en
dc.titleStavebně technologický projekt bytového domu Rezidence na Plachtěcs
dc.title.alternativeConstruction-technological project of the residential building Rezidence na Plachtěen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-29cs
dcterms.modified2020-02-08-23:50:31cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126623en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:07:32en
sync.item.modts2020.03.31 02:15:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVenkrbec, Václavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeProf. Ing. Mária Kozlovská, CSc - předseda, Ing. Miloslava Popenková, CSc. - místopředseda, Ing. Erika Kratochvílová - tajemník, Ing. Lukáš Bříza - tajemník, Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. - člen, Ing. Michal Král - člen, Ing. Václav Venkrbec - člen, Ing. Rostislav Doubek - člen, Ing. Jan Mesiarkin - člen,cs
but.defencePo představení seznámil student komisi s tématem své diplomové práce. V rámci připravené prezentace, kterou student vytvořil v PPT a doplnil o ilustrace obrázky a schématy, seznámil komisi podrobněji s následujícími body: - obecné informace o stavbě - zařízení staveniště - popis objektů zařízení staveniště - hlavní technologické etapy - konstrukční řešení - výpočet minimální povrchové teploty a posouzení vzniku povrchového kondenzátu u 3 detailů. V rámci PPT prezentace zpracoval student také odpovědi na dotazy a připomínky oponenta. Na připomínky reagoval student dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record