Show simple item record

E-learning study modules

dc.contributor.advisorJirsík, Václavcs
dc.contributor.authorKosík, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:10:01Z
dc.date.available2019-04-03T22:10:01Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationKOSÍK, T. E-learningové výukové moduly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other31560cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18439
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na popis e-learningu – elektronickou formu výuky, jako způsob moderního vzdělávání. V teoretické části jsou popsány různé formy, možnosti a základní struktury elektronických vzdělávacích systémů. Detailně rozebírá klady a zápory e-learningu, jak z pohledu technického tak z pohledu sociálního. V druhé části této práce je čtenář seznámen s e-learningovým systémem AI Tools používaném na UAMT FEKT VUT v Brně k podpoře výuky základů umělé inteligence. Dále se práce zabývá vytvořením třech zásuvných modulů do tohoto výukového programu. Tyto moduly jsou naprogramovány v jazyce C# a zabývají se problematikou informovaného a neinformovaného prohledávání stavového prostoru dále dopředným a zpětným řetězením používaném v expertních systémech. V závěru práce jsou zhodnoceny teoretické i praktické výsledky práce.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis is focused on description of e-learning by electronic form of teaching as a way of modern education. In theoretical part various forms, possibilities and basic structures of electronic education systems are described. It presents thorough analyses of positives and negatives of e-learning, both, from a technical perspective as well as from social point of view. In the second part of this thesis, the reader becomes familiar with e-learning system AI Tools used by UAMT FEEC VUT in Brno to support the teaching of basics of artificial intelligence. Furthermore, the work deals with the creation of three plug-in modules for this computer programme. These modules are programmed in C# and pursue matters of informed and uninformed state space search, and issues of forward and backward chaining used in expert systems. In conclusion, the results of theoretical and practical work are evaluateden
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectE-learningcs
dc.subjectumělá inteligencecs
dc.subjectprogramovací jazyk C#cs
dc.subjectE-learningen
dc.subjectartificial inteligenceen
dc.subjectprogramming language C#en
dc.titleE-learningové výukové modulycs
dc.title.alternativeE-learning study modulesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-09cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:41cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid31560en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:23:17en
sync.item.modts2020.03.30 14:17:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHonzík, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Ondřej Hynčica (člen) prof. Ing. Pavel Jura, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil diplomovou práci a úspešne zodpovedel položené dotazy.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record