Show simple item record

Building Technology Project

dc.contributor.advisorŠlanhof, Jiřícs
dc.contributor.authorKolouch, Davidcs
dc.date.accessioned2020-02-08T23:55:59Z
dc.date.available2020-02-08T23:55:59Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKOLOUCH, D. Administrativní a výrobní budova firmy GRADIOR TECH v Brně, stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126635cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184411
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je zpracování vybraných částí stavebně technologického projektu pro novostavbu Administrativní a výrobní budovy firmy GRADIOR TECH a.s. Stavba se nachází v průmyslovém areálu Královopolská v městské části Brno – Královo pole. Stavba je celkem rozdělena na 6 stavebních objektů. Orientační časový a finanční plán se zaměřuje na stavbu jako celek. Dále se diplomová práce v dílčích bodech stavebně technologického projektu detailněji zaměřuje na stavební objekt administrativní budovy, který je založen na vrtaných pilotách. Na těchto pilotách jsou vynešeny kalichové patky pro osazení sloupů, na nichž jsou osazeny průvlaky společně s rámy a stropními panely. Objekt je různorodý a obsahuje jak prefabrikovaná, tak i monolitické konstrukce.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is the processing of selected parts of the construction technology project for the New office and manufacturing building of GRADIOR TECH a.s. The building is located in the Královopolská industrial park in Brno - Královo pole. The construction is divided into 6 buildings. The indicative time and financial plan focuses on the building as a whole. Furthermore, the diploma thesis focuses in detail on the construction technology project project in detail on the building of the office building, which is based on drilled piles. On these piles, the cup feet for pillar fitting are placed on which the beams are fitted together with frames and ceiling panels. The building is diverse and contains both prefabricated and monolithic structures.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAdministrativní budovacs
dc.subjectstavebně technologický projektcs
dc.subjectvrchní stavbacs
dc.subjectželezobetonová prefabrikovaná konstrukcecs
dc.subjectnávrh zdvihacího mechanismu.cs
dc.subjectOffice buildingen
dc.subjectconstruction technology projecten
dc.subjectsuperstructureen
dc.subjectprefabricated reinforced concrete structureen
dc.subjectdesign of lifting mechanism.en
dc.titleAdministrativní a výrobní budova firmy GRADIOR TECH v Brně, stavebně technologický projektcs
dc.title.alternativeBuilding Technology Projecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-28cs
dcterms.modified2020-02-08-23:50:49cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126635en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:15:50en
sync.item.modts2021.11.22 23:47:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKratochvílová, Erikacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - předseda, doc. Ing. Karel Dočkal, CSc. - místopředseda, Ing. Martin Hejl - tajemník, Ing. Michal Brandtner - tajemník, Ing. Václav Pospíchal, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Liška, Ph.D. - člen, Ing. Jakub Vrána, Ph.D. - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svým řešením diplomové práce v rámci prezentace PPT doplněné o ilustrativní schémata a fotografie. V první části prezentace student seznámil komisi s hlavním cílem své diplomové práce. Poté popsal řešenou stavbu včetně jejího konstrukčního řešení a způsobu založení. Následně se student věnoval srovnání cen a času pro realizaci monolitických a prefabrikovaných konstrukcí. Detailně se zaměřil na realizaci podkladního betonu, montáž bednění, armování, betonáž a demontáž bednění. V další části prezentace student popsal konstrukční řešení hrubé vrchní stavby řešeného objektu. Věnoval se také popisu zájmového území pro plánovanou výstavbu a situaci stavby. Následně student nastínil komisi koncepci staveništního provozu, kterou znázornil přímo na výkrese zařízení staveniště. Na závěr prezentace popsal student navrženou strojní sestavu, časový plán a položkový rozpočet. Student odpověděl na dotazy oponenta. Ing. Vlčková, Ph.D. - Jak zajistíte přístup pracovníků při odebírání stropních panelů Spiroll? Jak byla zjištěna maximální výška skladování prvků, která je uvedena v práci? Student odpověděl dobře Doc. Ing. Dočkal, CSc. – Jaký je rozdíl mezi železobetonem a předpjatým betonem? Jaké znáte druhy a technologie pro předpjatý beton? Student odpověděl dobřecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record