Show simple item record

Apartment house Mrštíkova, Block B - construction technology project

dc.contributor.advisorBiely, Boriscs
dc.contributor.authorŠevčík, Danielcs
dc.date.accessioned2020-02-08T23:56:15Z
dc.date.available2020-02-08T23:56:15Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŠEVČÍK, D. Bytový dům Mrštíkova Hustopeče, Blok B - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126650cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184423
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem stavby bytového domu – Blok ,,B,, v Hustopečích. Obsahem práce je technická zpráva stavebně technologického projektu, návrh zařízení staveniště, strojní sestava, širší vztahy dopravních tras a technologický předpis pro vrtané piloty. Dále je v práci obsažen časový harmonogram, položkový rozpočet hrubé stavby a posouzení zdících systémů.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis is focused on technological and constructional project of apartment building – Block „B“ in the Hustopeče city. Content of this thesis includes engineering report of technological project, construction site equipment, used machinery, situational concept of transport routes and technological regulations for drilled pilots. This thesis also contains construction time schledule, itemized budget and assessment of the masonry systems.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZařízení staveništěcs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectvrtané pilotycs
dc.subjecthrubá stavbacs
dc.subjectstrojní sestavacs
dc.subjecttechnická zprávacs
dc.subjectčasový pláncs
dc.subjectpoložkový rozpočetcs
dc.subjectposouzení zdících systémů.cs
dc.subjectBuilding equipmenten
dc.subjecttechnological regulationsen
dc.subjectinspection and test planen
dc.subjectdrilled pilotsen
dc.subjectthe rough substructureen
dc.subjectmechanical assemblyen
dc.subjecttechnical reporten
dc.subjecttime schleduleen
dc.subjectitemized budgeten
dc.subjectassessment of masonry systems.en
dc.titleBytový dům Mrštíkova Hustopeče, Blok B - stavebně technologický projektcs
dc.title.alternativeApartment house Mrštíkova, Block B - construction technology projecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-28cs
dcterms.modified2020-02-08-23:51:00cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126650en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:37:21en
sync.item.modts2020.03.30 14:03:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKopecký, Lukášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - předseda, doc. Ing. Karel Dočkal, CSc. - místopředseda, Ing. Martin Hejl - tajemník, Ing. Michal Brandtner - tajemník, Ing. Václav Pospíchal, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Liška, Ph.D. - člen, Ing. Jakub Vrána, Ph.D. - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svým konstrukčním, dispozičním a technologickým řešením své diplomové práce v rámci prezentace doplněné o ilustrativní schémata a fotografie. Následně nastínil koncepci staveništního provozu přímo na výkrese zařízení staveniště a výkresech pro objekty zařízení staveniště. Student seznámil komisi se lhůtou výstavby i problematikou přípojek. Dále seznámil komisi s navrženou strojní sestavou. Student zodpověděl dotazy oponenta. Ing. Pospíchal, Ph.D. Jaký hluk musí splňovat hluková studie? Student na dotaz odpověděl dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record