Show simple item record

Diagnostics of selected bridge structure

dc.contributor.advisorŽítt, Petrcs
dc.contributor.authorJedlička, Lukášcs
dc.date.accessioned2020-02-08T23:56:16Z
dc.date.available2020-02-08T23:56:16Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationJEDLIČKA, L. Diagnostika vybrané mostní konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126658cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184431
dc.description.abstractTato práce se zabývá stavebně technickým průzkumem mostu ev. č. 43-011 za obcí Česká u Brna. Součástí práce je literární rešerše pojednávající o systému hospodaření a kontroly mostů na pozemních komunikacích, o prefabrikovaných konstrukcích z nosníků typu DS-C a o metodách diagnostického průzkumu. Praktická část obsahuje provedení stavebního průzkumu a mostní prohlídky in situ, laboratorní vyhodnocení a porovnání výsledků, přepočet zatížitelnosti a návrh případných stavebně technických opatření.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with building survey of bridge register number 43-011 located near Česká. The part of thesis is literary reaserch dealing with system of management and cotrol of road bridges, precast bridge contructions made with DS-C type girgers and about general diagnostical methods. The practical section contains of in situ diagnostical survey and bridge inspection, laboratory evaluation and comparision, load bearing capacity calculation and suggestion of potencional technical precautions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectstavebně technický průzkumcs
dc.subjectdiagnostika mostůcs
dc.subjectmostní prohlídkycs
dc.subjectzatížitelnostcs
dc.subjectnosník DS-Ccs
dc.subjectmostní prefabrikátycs
dc.subjectnedestruktivní zkoušenícs
dc.subjectsemidestruktivní zkoušenícs
dc.subjectpevnost v tlakucs
dc.subjectdiagnostika předpětícs
dc.subjecthodnocení existujících konstrukcícs
dc.subjectbuilding surveyen
dc.subjectdiagnostics of bridgesen
dc.subjectinspection of bridgesen
dc.subjectload bearing capacityen
dc.subjectDS-C girderen
dc.subjectprecast bridge girdersen
dc.subjectnon-destructive testingen
dc.subjectsemi-destructive testingen
dc.subjectcompressive strengthen
dc.subjectdiagnostics of prestressed structuresen
dc.subjectassessment of existing structuresen
dc.titleDiagnostika vybrané mostní konstrukcecs
dc.title.alternativeDiagnostics of selected bridge structureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-27cs
dcterms.modified2020-02-08-23:52:04cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126658en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 16:02:32en
sync.item.modts2020.03.31 12:47:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeLáník, Jaromírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Karel Kolář, CSc. - předseda, doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. - místopředseda, Ing. Iva Rozsypalová - tajemník, Ing. Jaromír Láník, Ph.D. - člen, Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D. - člen, Ing. Igor Suza - člen, Ing. Tereza Komárková, Ph.D. - člen, Ing. Jiří Strnad, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent komisi seznámil se svojí diplomovou prací na téma Diagnostika vybrané mostní konstrukce. Charakterizoval prefabrikovaný mostní nosník DS-C a typové mosty tvořené z těchto nosníků. Popsal diagnostiku mostu ev.č. 43-011 za obcí Česká u Brna, použité metody (diagnostické práce in-situ, laboratorní zkoušky) a jejich výsledky. Pohovořil o provedeném přepočtu zatížitelnosti. Navrhl opatření pro zlepšení stavu konstrukce. Diplomant reagoval na připomínky a dotazy Ing. Jaromíra Láníka, Ph.D.: Jaký vliv má hodnota pH betonu na betonářskou výztuž? Je technicky možné nedestruktivně ověřit hodnotu krytí betonářské výztuže? Pokud jsou v kabelových kanálcích zkorodované předpínací dráty, jaké faktory mohou tuto korozi způsobit? Ing. Jiří Strnad, Ph.D.: Pokud se do předpínacího kanálku dostane voda a nemůže odtéct, jaký to bude mít vliv? Může způsobit problémy? Jaký je rozdíl v působení stojaté a migrující vody? doc. Karel Kolář, CSc: Jaký typ cementu byl v konstrukci použit? doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.: Co znamená typ poškození A při zkoušce soudržnosti? Jaký je rozdíl mezi adhezní a kohezní poruchou? Je bezpečné používat aritmetické průměry v případě hodnocení soudržnosti? Jak se během diagnostického průzkumu zajistí, aby nedošlo k poškození výztuže? Existuje metoda pro stanovení předpětí, případně ji popište? Ing. Igor Suza: Hovořil jste o zkoušce přídržnosti, jak je tento pojem definován podle norem? Co je vidiový vrták, z jakého materiálu je vyroben? Student odpovídal velmi dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record