Show simple item record

Autosalon in Jihlava

dc.contributor.advisorPešek, Ondřejcs
dc.contributor.authorMátlová, Michaelacs
dc.date.accessioned2020-02-09T00:58:46Z
dc.date.available2020-02-09T00:58:46Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationMÁTLOVÁ, M. Autosalon v Jihlavě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126535cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184442
dc.description.abstractCílem mé diplomové práce bylo navrhnout dvě varianty ocelové konstrukce objektu autosalónu. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 35 x 50 metrů. Objekt dosahuje výšky 8,8 m nad okolní terén. Objekt tvoří dvě části. Výstavní část autosalónu bude částečně prosklená a její součástí jsou i kancelářské prostory. Druhou část tvoří přiléhající autodílna. Varianty se liší konstrukcí zastřešení výstavní části autosalónu. Součástí práce jsou dva statické návrhy nosné ocelové konstrukce autosalónu. Vítězná varianta rámové konstrukce obsahuje řešení vybraných detailů a vypracování výkresové dokumentace.cs
dc.description.abstractThe aim of my thesis was to propose two variants of the steel construction of the car showroom. The ground dimensions of the structure are 35 x 50 meters. The building reaches a height of 8.8 m above the surrounding terrain. The building consists of two parts. The exhibition part of the car showroom will be partially glazed and also includes office space. The second part is the adjacent car workshop. The variants differ in the construction of the enclosure of the exhibition part of the car showroom. The work includes two static designs of the supporting steel structure of the car showroom. The winning variant of the frame construction a solution of selected details and drawing documentation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectautosalóncs
dc.subjectocelová konstrukcecs
dc.subjectrámová konstrukcecs
dc.subjectstatický návrhcs
dc.subjectprosklenícs
dc.subjectcar showroomen
dc.subjectsteel constructionen
dc.subjectframe constructionen
dc.subjectstatic designsen
dc.subjectglazeden
dc.titleAutosalon v Jihlavěcs
dc.title.alternativeAutosalon in Jihlavaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-29cs
dcterms.modified2020-02-08-23:42:41cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126535en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:43:02en
sync.item.modts2020.04.01 03:29:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeBalázs, Ivancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Rudolf Ároch, PhD. - předseda, Ing. Milan Šmak, Ph.D. - místopředseda, Ing. Martin Horáček, Ph.D. - tajemník, Ing. Vladimír Lederer - člen, Ing. Jan Barnat, Ph.D. - člen, Ing. Martin Horáček, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen,cs
but.defenceStudentka přednesla formou powerpointové prezentace obsah své diplomové práce. Dobře reagovala na dotazy a připomínky oponenta. Taktéž na všechny otázky předsedy komise a ostatních členů komise odpovídala dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record