Show simple item record

Rally team base

dc.contributor.advisorPešek, Ondřejcs
dc.contributor.authorMikeš, Danielcs
dc.date.accessioned2020-02-09T00:58:46Z
dc.date.available2020-02-09T00:58:46Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationMIKEŠ, D. Zázemí rallyového týmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126536cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184443
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce pro vytvoření zázemí rallyového týmu v Napajedlích, které bude obsahovat prostory pro umístění administrativy a prostory pro umístění servisní dílny. Celkové půdorysné rozměry konstrukce jsou 30 x 26 metrů. Konstrukce pro umístění administrativy je čtyřpodlažní budova. Její půdorysné rozměry jsou 30 x 12 metrů a výška činí 14,5 metrů. Půdorysný rastr nosné konstrukce je 6 x 6 metrů. Výška jednoho podlaží je 3,5 metrů. Stropní a střešní konstrukce jsou navrženy jako spřažené ocelobetonové konstrukce. Veškeré přípoje v konstrukci administrativní budovy jsou navrženy jako šroubové. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna pomocí svislých stěnových příhradových ztužidel a tuhostí spřažených ocelobetonových konstrukcí stropů. Ke konstrukci administrativní budovy je připojena konstrukce servisní dílny. Její půdorysné rozměry jsou 30 x 14 metrů a výška činí 10,5 metrů. Její příčná vazba je navržena jako rámová s tuhým rámovým rohem. Osová vzdálenost příčných vazeb je 6 metrů. Veškeré spoje včetně spoje v tuhém rámovém rohu konstrukce servisní dílny jsou navrženy jako šroubové. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna pomocí svislých stěnových příhradových ztužidel a vodorovných střešních příhradových ztužidel. Celá konstrukce je navržena z oceli pevnostní třídy S355.cs
dc.description.abstractThe object of the diploma thesis is the design and the assessment of the steel structure for rally team base in Napajedla, which contains the space for the administration and the space for the service hall. The overall ground plan proportions of the structure are 30 x 26 metres. The structure for administration is the four-storey building. The ground plan proportions of this structure are 30 x 12 metres and the height is 14.5 metres. The ground floor grid of the main load-bearing structure is 6 x 6 metres. The height of the one floor of the structure is 3.5 metres. The structure of ceilings and roof is designed like composite steel and concrete structure. All joints of the steel structure for administration are designed like bolted joints. The spatial rigidity of the structure is ensured by vertical wall truss bracings and by the rigidity of composite steel and concrete structure of ceillings and roof. To the structure for the administration is connected structure for the service hall. The ground plan proportions of this structure are 30 x 14 metres and the height is 10.5 metres. The main structure of the structure for service hall is frame with the rigid joint in the corner of the frame. The axial distance of the main structures is 6 metres. All joints including the rigid joint in the corner of the frame of the steel structure for service hall are designed like bolted joints. The spatial rigidity of the structure is ensured by vertical wall truss bracings and horizontal roof truss bracings. The whole structure is designed of steel S355.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOcelcs
dc.subjectocelová konstrukcecs
dc.subjectspřažená ocelobetonová konstrukcecs
dc.subjectšroubový spojcs
dc.subjecttrapézový plechcs
dc.subjectSteelen
dc.subjectsteel structureen
dc.subjectcomposite steel and concrete structureen
dc.subjectbolted jointen
dc.subjecttrapezoidal sheeten
dc.titleZázemí rallyového týmucs
dc.title.alternativeRally team baseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-29cs
dcterms.modified2020-02-08-23:42:41cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126536en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:21:22en
sync.item.modts2021.11.12 13:45:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHoráček, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Vičan, CSc. - předseda, prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. - místopředseda, Ing. Ivan Balázs, Ph.D. - tajemník, Ing. Radim Pokorný - člen, Ing. Michal Štrba, Ph.D. - člen, doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc. - člen, Ing. Ivan Balázs, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent představil komisi formou prezentace svoji diplomovou práci a výborně odpověděl na dotazy a připomínky oponenta vyjádřené v oponentském posudku.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record