Show simple item record

Library in city Trenčín

dc.contributor.advisorBrzoň, Romancs
dc.contributor.authorFlimelová, Karincs
dc.date.accessioned2020-02-10T19:54:45Z
dc.date.available2020-02-10T19:54:45Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationFLIMELOVÁ, K. Knihovna Trenčín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126311cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184471
dc.description.abstractV této diplomové práci se zaobíráme návrhem novostavby knihovny s kavárnou. Objekt se bude nacházet na rovinatém pozemku ve městě Trenčín v blízkosti Trenčianského hradu, který je hlavní dominantou města Trenčín. V blízkosti se taky nachází autobusové i železniční nádraží. Jde o dvojpodlažní objekt, který je částečně podsklepený. V suterénu budovy bude umístněný archív knihovny a taky technické zázemí. V první nadzemní podlaží se nachází hlavní část knihovny s kavárnou. V druhém nadzemním podlaží bude knihovna s administrativním oddělením. Stavba je založená na systému Bíle vany. Konstrukční systém je skeletový se železobetonovými stropy. Střecha je řešena jako plochá a vegetační. Na knihovní je navržená provětrávaná fasáda z lícových cihel.cs
dc.description.abstractIn these diploma thesis we deal with the design of a new library with a cafe. The bilding is located on a flat land in the city of Trencin, near Trencin castle, which is the main landmark of Trencin. There is also a bus and railway station nearby. It is a two-storey building with a partial basement. In the basement of the building will be located archive library and technical equipment. On the first floor there is the main part of the library with a cafe. On the second floor there will be a library with an administrative department. The construction is based on the White tub system. The construction system is skeleton with reinforced concrete ceilings. The roof is designed as flat and vegetation. A ventilated brick facade is designed for the library.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKnihovnacs
dc.subjectkavárnacs
dc.subjectvegetační střechacs
dc.subjectbíla vanacs
dc.subjectskeletový systémcs
dc.subjectprovětrávaná fasáda lícových cihelcs
dc.subjectLibraryen
dc.subjectcafeen
dc.subjectvegetation roofen
dc.subjectwhite tuben
dc.subjectskeleton systemen
dc.subjectventilated facade of facing bricksen
dc.titleKnihovna Trenčíncs
dc.title.alternativeLibrary in city Trenčínen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-27cs
dcterms.modified2020-02-10-18:10:40cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126311en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:15:43en
sync.item.modts2020.03.30 22:31:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKalánek, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Boris Bielek, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jan Osička - tajemník, Ing. arch. Michal Bělovský - tajemník, Ing. Josef Polášek - tajemník, Ing. Michal Novotný, Ph.D. - člen, Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - člen, Ing. David Bečkovský, Ph.D. - člen, Ing. František Vajkay, Ph.D. - člen, Ing. Eva Fajkusová - člen, doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. - člen,cs
but.defence14:57 - Studentka zahájila obhajobu své prezentace na téma: Knihovna Trenčín 15:35 - Konec obhajoby a rozpravy Otázky - Jak je řešeno větrání výtahové šachty, jaké jsou požadavky na vnitřní povrch výtahové šachty? - Je ukončení žebříku nad střechou řešeno správně, nejsou nutné další bezpečnostní prvky? - Byl nutný světlík u vzduchotechnické místnosti, jakou plní funkci? - V tepelně technickém posouzení máte psáno, že bylo posouzeno dle Slovenských norem, uveďte některá z hlavních kritérií, která jsou odlišná od naší legislativy. Hodnocení obhajoby - Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record