Show simple item record

Building on Obchodná Street in Bratislava

dc.contributor.advisorVajkay, Františekcs
dc.contributor.authorGrolmus, Jurajcs
dc.date.accessioned2020-02-10T19:54:45Z
dc.date.available2020-02-10T19:54:45Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationGROLMUS, J. Multifunční budova na ul. Obchodná v Bratislavě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126315cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184475
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je převážně železobetonová stavba šestpatrového, nepodsklepeného multifunkčního objektu. Stavební pozemek se nachází v Bratislave. Multifunkční objekt je navržen s ohledem na danou lokalitu. Objekt bude sloužit pro obchod a služby a pro bydlení rodin. Objekt má půdorysný tvar obdelníka. Hlavní vstup a vjezd do objektu je v úrovni 1.NP. Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové sloupy a steny z tvárnic Ytong, které jsou zatepleny izolací. Stropní konstrukce je ze železobetonové desky. Multifunkční objekt zastřešuje šikmá střecha. Projekt byl zpracován pomocí počítačového programu Archicad.cs
dc.description.abstractThe subject of this thesis is six-storey concret basement multifunctional objekt. The building plot is located in Bratislava. The multifunctional object is designed with the view of the location. The Object will be used for trade and services and for living of a families. The object is in the shape of a rectangle. The main entrance and the driveway to the Object is at 1st ground floor level.The vertical supporting structures are formed by concrete pillars and walls with Ytong blocks that are insulated. The ceiling structure is made of concrete monolithic panels. The multifunctional object covers a pitched roof. The project was prepared by a computer program called Archicad.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDiplomová prácecs
dc.subjectželezobetonová stavbacs
dc.subjectytongcs
dc.subjectmultifunkční objektcs
dc.subjectnovostavbacs
dc.subjectšikmá střechacs
dc.subjectDiploma thesisen
dc.subjectreinforced concreteen
dc.subjectytongen
dc.subjectmultifunctional objecten
dc.subjectnew buildingen
dc.subjectpitched roofen
dc.titleMultifunční budova na ul. Obchodná v Bratislavěcs
dc.title.alternativeBuilding on Obchodná Street in Bratislavaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-28cs
dcterms.modified2020-02-10-18:10:41cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126315en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:43:21en
sync.item.modts2020.04.01 03:41:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeMachová, Petracs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeProf. Ing. Karel Tuza, CSc. - předseda, doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - místopředseda, Ing. Miloslav Novotný - tajemník, Ing. Martin Dvořák - tajemník, Ing. Jan Müller, Ph.D. - člen, Ing. Karel Struhala, Ph.D. - člen, Ing. Bohuslav Brukner - člen, Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. - člen, Ing. František Girgle, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent představil svoji DP na téma Multifunkční budova na ul. Obchodná v Bratislavě a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Na připomínky oponenta reagoval student přijatelným způsobem, na otázky položené členy komise k předložené práci odpovídal poněkud nejistě, některé z nich nebyl schopen zodpovědět zcela uspokojivě.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record