Show simple item record

Office building

dc.contributor.advisorJelínek, Petrcs
dc.contributor.authorJanková, Denisa Annacs
dc.date.accessioned2020-02-10T19:54:47Z
dc.date.available2020-02-10T19:54:47Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationJANKOVÁ, D. Administrativní budova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126330cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184490
dc.description.abstractTato diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby administrativní budovy v obci Krnov, která se nachází v Moravskoslezském kraji. Objekt administrativní budovy má čtyři užitná nadzemní podlaží a jedno podzemní, sloužící jako podzemní garáže. V objektu se nachází kavárna, papírnictví, showroomy a kancelářské prostory s hygienickým zázemím. Konstrukční systém je řešen jako monolitický železobetonový skelet. Svislé výplňové konstrukce jsou vyhotoveny zděnou technologií z keramických tvárnic Porotherm. Stropní konstrukce jsou tvořeny filigránovými deskami se skrytými ocelovými průvlaky, které jsou zalité betonovou vrstvou. Suterén a základová konstrukce domu je řešena jako bílá vana. Objekt je zastřešen plochou vegetační střechou. Při návrhu byl kladen důraz na zvýšený komfort při užívání a celkový moderní koncept objektu. Celkově je budova navržena na požadované hodnoty pro budovou s téměř nulovou spotřebou energie.cs
dc.description.abstractThis master thesis elaborates the project documentation for the construction of an office building in Krnov city, located in the Moravian-Silesian region. The office building has four utility above-ground floors and one underground floors serving as underground garages. There is a cafe, stationery, showrooms and office space with sanitary facilities. The construction system is designed as a monolithic reinforced concrete skeleton. Vertical infill constructions are made of brick technology from Porotherm ceramic blocks. The ceiling structures are made of filigree panels with hidden steel girders, which are embedded with concrete layer. The basement and the basic structure of the house is designed as a white tub. The building is covered with vegetation roof. The design emphasized increased comfort in use and the overall modern concept of an office building. Overall, the building is designed to the required values for a near zero energy building.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAdministrativní budovacs
dc.subjectpodsklepenícs
dc.subjectpodzemní garážecs
dc.subjectkancelářské prostorycs
dc.subjectshowroomcs
dc.subjectplochá vegetační střechacs
dc.subjectkeramické tvárnicecs
dc.subjectbílá vanacs
dc.subjectmonolitický skeletcs
dc.subjecthliníková okna a dveřecs
dc.subjectkomfortní stavbacs
dc.subjectmoderní stavbacs
dc.subjectbudova s téměř nulovou spotřebou energiecs
dc.subjectOffice buildingen
dc.subjectbasementen
dc.subjectunderground garagesen
dc.subjectoffice spaceen
dc.subjectshowroomen
dc.subjectflat vegetation roofen
dc.subjectceramic bricksen
dc.subjectwhite bathtuben
dc.subjectmonolithic skeletonen
dc.subjectaluminum windows and doorsen
dc.subjectcomfortable buildingen
dc.subjectmodern buildingen
dc.subjectalmost zero energy buildingen
dc.titleAdministrativní budovacs
dc.title.alternativeOffice buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-28cs
dcterms.modified2020-02-10-18:10:52cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126330en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:15:53en
sync.item.modts2021.11.22 22:01:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeStruhala, Karelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc.Ing. Miloslav Bagoňa, Ph.D - předseda, doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - místopředseda, Ing. Vendula Kvapilová - tajemník, Ing. Jindřich Woytela - tajemník, Ing. arch. Ivana Košíčková, Ph.D. - člen, doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. - člen, Ing. Michal Štrba, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Příborský - člen, Ing. Karel Čupr, CSc. - člen,cs
but.defenceStudentka uvedla svou práci formou prezentace, a to následovně: - Situace stavby - Lokalita a umístění - Architektonické a konstrukční řešení stavby - Půdorysy dotčeného objektu formou studie - Představení dispozice objektu - Zjednodušené řezy - Pohledy dotčeného objektu - 3D vizualizaci stavby Následně studentka zodpověděla a objasnila dotazy a připomínky oponenta práce: - Proč jsou samostatné vstupy pro zákazníky. - Vysvětlete provoz velkých showroomů a je využití ekonomicky výhodné? - Zdůvodněte narušení prostoru kavárny instalačními šachtami. - Kde bude umístěn kolektor pro tepelné čerpadlo? - Kolize vjezdu s vedením nízkého napětí. - Kombinace základové desky a vystupujících patek. - Kombinace monolitických sloupů a prefabrikované stropní konstrukce. - Světlá výška suterénu a spádování podlahy v garáži? - Zdůvodněte nenavržení požárních hlásičů. - Provádění a užívání zelené střechy. - Požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. - Přívodní a odvodní potrubí vzduchotechniky. Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record