Show simple item record

House for Seniors

dc.contributor.advisorČuprová, Danušecs
dc.contributor.authorJuráň, Vladimírcs
dc.date.accessioned2020-02-10T19:54:47Z
dc.date.available2020-02-10T19:54:47Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationJURÁŇ, V. Dům pro seniory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126333cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184493
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem novostavby seniorského domu v obci Sazovice. Novostavba je situována na rovinatém terénu v centru obce. Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Účelem je vybudovat stavbu pro pobyt seniorů. Část objektu tvoří technické, provozní a skladovací prostory. Zbylé prostory slouží pro bydlení a volno časové aktivity seniorů. Do objektu vedou dva hlavní vstupy ze západní strany, kde se nachází parkoviště a příjezdová komunikace. Zastřešení je řešeno jednoplášťovou plochou střechou s přitížením. Část střešní konstrukce je řešena jako vegetační s terasou.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the design of a new building of a senior house in the village Sazovice. The new building is situated on flat terrain in the center of the village. The building has three floors and one underground. The purpose is to build a building for seniors' stay. Part of the building consists of technical, operational and storage premises. The remaining space is used for housing. There are two main entrances to the building from the west side, where a car park and an access road is. The roofing is designed with a single-layer flat roof loaded with gravel. Part of the roof construction is designed as a vegetation with a terrace.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectseniorský důmcs
dc.subjectnovostavbacs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectterasacs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectsenior houseen
dc.subjectnew buildingen
dc.subjectflat roofen
dc.subjectterraceen
dc.subjectproject documentationen
dc.titleDům pro seniorycs
dc.title.alternativeHouse for Seniorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-28cs
dcterms.modified2020-02-10-18:10:52cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126333en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:07:56en
sync.item.modts2020.03.31 03:31:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKlímek, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Ján Rybárik, Ph.D - předseda, doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. - místopředseda, Ing. Ondřej Pilný - tajemník, Ing. arch. Veronika Vacenovská - tajemník, Ing. Alena Vaščáková - člen, Ing. Stanislav Buchta, Ph.D. - člen, Ing. Miroslav Maňas - člen, Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. - člen, Ing. Dagmar Donaťáková - člen,cs
but.defenceStudent si připravil prezentaci diplomové práce v programu POWERPOINT. Prezentace obsahovala popis a lokalizaci objektu, základní popis objektu s vizualizacemi, dispoziční řešení 1.NP, 2.NP, 3.NP, popis konstrukčního řešení s podélným řezem a popisem materiálů, řešení vytápění s popisem parametrů, řešení vzduchotechniky, vizualizace prvotní a konečné verze objektu. Student si připravil odpovědi v reakci na otázky oponenta. Byly položeny další doplňující otázky: 1) Jaký je rozsah Lehmanova vzorce? 2) Musím splnit požadavky schodiště, pokud mám v objektu výtah? Hodnocení: A Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record