Show simple item record

Kidsgarden

dc.contributor.advisorDaněk, Lukášcs
dc.contributor.authorKubů, Michalcs
dc.date.accessioned2020-02-10T19:54:49Z
dc.date.available2020-02-10T19:54:49Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKUBŮ, M. Mateřská školka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126352cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184512
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je návrh mateřské školky ve městě Humpolec v kraji Vysočina. Objekt je řešen jako samostatně stojící se dvěma nadzemními podlažími a částečným podsklepením. V objektu se nachází čtyři třídy mateřské školky. Obvodové zdivo je navrženo z pórobetonových tvárnic. Suterénní zdivo je z betonových tvárnic ztraceného bednění. Střecha mateřské školky je navržena jako plochá. Projektová dokumentace byla zhotovena dle platných právních a technických předpisů.cs
dc.description.abstractThe aim of a diploma thesis is design of a kidgarden in Humpolec in Highlands Region. The building is designed as a detached building with two above-ground floors and a partial basement. The building has four separate units of kidgarden. External walls are designed from aerated concrete blocks. Basement masonry is made of the permanent concrete formwork. The roof of the building is designed as flat. Project documentation was prepared according to valid legal and technical regulation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMateřská školkacs
dc.subjectHumpoleccs
dc.subjectdvě nadzemní podlažícs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectčástečně podsklepenýcs
dc.subjectKidgardenen
dc.subjectHumpolecen
dc.subjecttwo above-ground floorsen
dc.subjectflat roofen
dc.subjectpartial basementen
dc.titleMateřská školkacs
dc.title.alternativeKidsgardenen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-27cs
dcterms.modified2020-02-10-18:11:03cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126352en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:08:00en
sync.item.modts2020.03.31 01:45:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeBlažková, Vendulacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Ján Rybárik, Ph.D - předseda, doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. - místopředseda, Ing. Ondřej Pilný - tajemník, Ing. arch. Veronika Vacenovská - tajemník, Ing. Pavel Liška, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. - člen, Ing. Dagmar Donaťáková - člen, Ing. Rostislav Jeneš - člen, Ing. Miroslav Maňas - člen,cs
but.defenceStudent si připravil prezentaci diplomové práce v programu POWERPOINT. Prezentace obsahovala popis lokality a místo stavby, situaci, dispoziční řešení 1.S, 1.NP a 2.NP, konstrukční řešení s popisem materiálů, vizualizace exteriéru a interiéru. Student si připravil odpovědi v reakci na otázky oponenta. Byly položeny další doplňující otázky: 1) Je prostor schodiště v 1.S před vstupem na ramena správně využit? Proč je jeho plocha tak velká a nevyužitá? 2) Nachází se někde záložní sklad nábytku a dalších věcí? 3) Popište co je rámová zárubeň? 4) Kde se nachází kruhová okna v prostorech 1.NP? Bylo jimi splněny požadavky pro denní osvětlení? 5) Jak je řešen přístup na plochou střechu? 6) Jak je řešena bezpečnost pro pohyb pro ploché střeše? 7) Byl řešen infekční box/karanténa? Hodnocení: B Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record